Maandag wordt de nieuwe CDA-lijsttrekker gepresenteerd. Hij heet Henri Bontenbal. Zijn naam is komen bovendrijven nadat tal van anderen voor de eer bedankt hadden, want zij zagen het lijk al drijven. Het is dan ook niet de verwachting dat de partij onder leiding van Bontenbal een gigantisch succes zal boeken. Een halvering (of erger) van het huidige, toch al lage zetelaantal van 14 ligt meer voor de hand.

Een van de bezwaren die tegen Bontenbal wordt ingebracht is dat hij uit Rotterdam komt. Het CDA presenteert zich als een plattelandspartij, die pal staat voor de belangen van boer en tuinder. Had een nummer 1 uit een agrarisch gebied niet meer voor de hand gelegen?

Degenen die zo redeneren zien kennelijk over het hoofd dat de meest succesvolle CDA-leider ooit ook uit Rotterdam kwam. Dat was Ruud Lubbers en hij was, voor Mark Rutte in beeld verscheen, geruime tijd de langstzittende premier van Nederland. In zowel 1986 als 1989 wisten de christendemocraten onder zijn aanvoering 54 zetels te behalen. Daar steekt het te verwachten aantal van dit jaar wel heel schril bij af.

Bontenbal heeft overigens wel een heleboel andere nadelen. Het belangrijkste is wel dat vrijwel niemand  hem kent. De meeste van zijn voorgangers waren door de wol geverfde politici, die hun sporen verdiend hadden in Tweede Kamer en/of kabinet. Zelfs  Wopke Hoekstra, de vorige CDA-leider, genoot een zekere faam. Hij zat in de Eerste Kamer en schreef het vorige CDA-verkiezingsprogramma. Last but not least was hij voor zijn aantreden als partijleider minister van Financiën. Of hij die functie naar tevredenheid vervulde laten we in het midden, maar hij was het.

Ook diens voorgangers Sybrand van Haersma Buma en Jan Peter Balkenende hadden als fractievoorzitter, respectievelijk financieel woordvoerder laten zien dat ze van wanten wisten. Zelfs Elco Brinkman (door Lubbers persoonlijk als opvolger aangewezen) en Enneüs Heerma beschikten over ervaring in een kabinet. Brinkman (die overigens hopeloos mislukte) was bovendien jarenlang fractievoorzitter geweest. En de opvolger van Heerma, Jaap de Hoop  Scheffer, was in elk geval een ervaren Kamerlid.

Bontenbal (opgeleid als natuurkundige) stond in 2021 17e op de CDA-kandidatenlijst. Dat was niet eens voldoende voor een rechtstreekse verkiezing. Eerst verving hij na de verkiezingen nog een tijdje Pieter Omtzigt, die het tussen de oren had gekregen, en daarna Harry van der Molen, die eveneens met ziekteverlof was. Pas sinds januari 2022 verwierf Bontenbal zich een vaste plek in de CDA-fractie.

Zijn partij kiest dus, zou je kunnen zeggen, voor gebrek aan ervaring. Maar wat moet je, als niemand anders beschikbaar is?