Voormalig VVD-leider Frits Bolkestein zei ooit (een niet bestaand Chinees spreekwoord citerend): ‘Grote mensen spreken over ideeën en kleine mensen over poppetjes.’ Niettemin is de poppetjesfase voor velen de meest belangwekkende periode in de kabinetsformatie. En die fase breekt wellicht binnenkort aan. Wie zou bijvoorbeeld PVV-baas Geert Wilders dan voordragen? Gesteld althans dat een kabinet met daarin zijn partij er daadwerkelijk komt.

Heel veel keuze heeft Wilders niet. Zelf blijft hij veilig in de Tweede Kamer, want hij mag van zijn onderhandelingspartners geen premier worden. De vraag is of hij dat zo erg vindt als hij voorgeeft. Zijn fractie – voor een groot deel bestaand uit nieuwelingen – zou waarschijnlijk zonder zijn straffe leiding snel op een dwaalspoor raken.

Maar goed, Geert verkast niet naar het Torentje. Toch zal zijn partij in het nieuwe kabinet de nodige zetels moeten bezetten. Door wie?

Martin Bosma valt af, want die is al Kamervoorzitter. Fleur Agema zal wel doorschuiven, naar verwachting naar Volksgezondheid. Mogelijk mogen een paar andere oudgedienden, zoals Tony van Dijck, Gidi Markuszower, Barry Madlener en Raymond de Roon, zich over een tijdje eveneens bewindspersoon noemen. Al houdt Wilders dan in zijn fractie weinig ervaring over.

Maar wat te doen met Dion Graus, die toch ook al sinds 2006 in de Kamer zit? Zelf heeft Graus verklaard geen minister te willen worden. Wel is hij beschikbaar als staatssecretaris van Dierenwelzijn, want de voormalige autoverkoper is dol op dieren. Maar gunt Wilders hem die post ook?

Tot dusver hield Geert hem steeds de hand boven het hoofd. Dat kostte enige moeite, want Graus kwam nogal vaak in opspraak. Meestal wegens #Metoo-achtige beschuldigingen, al hebben die nooit tot een strafzaak geleid. Zo klaagde zijn ex-vrouw hem aan omdat zij op zijn bevel seks moest hebben met zijn beveiligers.

Wilders deed niets om Graus te straffen. Hij bemoeide zich nauwelijks met alle verdachtmakingen. Brievenbuspisser en ontuchtpleger Eric Lucassen moest in 2010 meteen een aantal portefeuilles inleveren toen zijn foute gedrag aan de grote klok kwam te hangen. Maar Dion ging bij zijn chef vrijuit.

In politiek Den Haag gaat al heel lang het gerucht dat Graus Iets Heel Ergs van Wilders weet en dat hij hem daarmee chanteert. Wat het precies is weet ik niet. De geruchtenverspreiders naar mijn indruk ook niet. In ieder geval zou dit de reden zijn dat Geert niet tegen Dion durft op te treden.

Het gerucht is nooit bevestigd, dus eigenlijk is het een beetje flauw er toch mee op de proppen te komen. Maar bij iemand die zo overduidelijk niet deugt als Wilders is terughoudendheid niet op haar plaats.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat Wilders Graus alleen in bescherming neemt omdat die net als hij uit Limburg komt. En omdat hij qua uiterlijk (en innerlijk ongetwijfeld) nogal wat overeenstemming vertoont met een niet onaanzienlijk deel van zijn achterban. Al heeft hij nooit indrukwekkend veel voorkeurstemmen behaald.

Hoe dan ook: het zal mij benieuwen of Dions wens om staatssecretaris van Dierenwelzijn te worden in vervulling gaat. Wilders zal toch wel genoeg invloed in de formatie hebben om die functie op te eisen?