Een meerderheid van de Nederlandse bevolking is niet meer gelovig, blijkt uit recent onderzoek. Toch hadden heel veel mensen gisteren een vrije dag. Hemelvaart immers.

Eigenlijk is dat een beetje raar.  Het grootste deel van de populatie is weliswaar ongodsdienstig, maar toch hoeft op de christelijke feestdagen bijna niemand te werken. Niet met kerstmis en tweede kerstdag (wat vieren we dan precies?) en niet op tweede paas- en pinksterdag. (De eerste dagen van deze feesten vallen steeds op een zondag, wanneer je – overigens ook religieus geïnspireerd – toch al vrij bent.)

Er gaan stemmen op om Hemelvaartsdag daarom in te ruilen tegen het islamitische Suikerfeest, dat soms op dezelfde dag plaatsvindt. Hiervan snap ik helemaal niets. Waarom zou je een feestdag waarop iets gebeurd zou zijn wat je niet gelooft, inruilen voor een feestdag voor iets waarin je ook niet gelooft? Ik wil best aannemen dat in de moslimwereld het aantal gelovigen nog in de meerderheid is. Maar dat is toch geen reden de hele zwik te verplichten op islamitische gedenkdagen vrij te nemen?

Nederland is een seculier land, althans volgens zijn grondwet. Een staatsgodsdienst bestaat hier niet. Toch is het christendom vaak nog bepalend voor de gang van zaken. Je hoeft bij het afleggen van een eed weliswaar niet per se te roepen: ‘Zo waarlijk helpe mij God Almachtig’, maar het wordt je wel als eerste optie aangeboden.

Ook het koningshuis is nog steeds protestants-christelijk. Staatshoofden hoeven niet meer met alle geweld met iemand van dezelfde religie te trouwen (koningin Máxima is rooms-katholiek). Niettemin: je zou wat beleven als de monarch plotseling liet weten niet langer gelovig te zijn. Ik vermoed dat de hele bible belt dan in opstand zou komen, voor zover ze daar niet van schrik aan een hartaanval zouden bezwijken.

Nederland kent volledige vrijheid van godsdienst, en ook weer niet. Wanneer je het in dit land ver wil brengen doe je er nog steeds verstandig aan niet al te luid te roepen dat je atheïst bent. Zelfs ongelovige premiers als Willem Drees en Wim Kok hielden zich wat dat betreft gedeisd.

En ik neem aan dat dit niet snel zal veranderen. Zeker niet onder Rutte IV in elk geval. VVD en D66 (die samen met twee christelijke partijen regeren) zijn op papier neutraal. Maar dat geldt allerminst voor de leidende figuren in deze partijen. Zowel Mark Rutte als Sigrid Kaag gaat als ik goed ben ingelicht regelmatig ter kerke. Eerstgenoemde is protestants, de tweede rooms. Maar allebei zijn ze aanhanger van het christendom. En allebei hebben ze bij hun beëdiging gezworen dat God Almachtig hen zou bijstaan.