Kabinetsformaties duren steeds langer. De laatste nam zelfs bijna 300 dagen in beslag, een record. Dat het gebrek aan voortgang het aanzien van de politiek niet ten goede komt hoeft geen betoog. Drie partijen in de Tweede Kamer, JA21, Volt en het Lid Pieter Omtzigt, hebben daarom iets verzonnen om de vorming van een kabinet sneller te doen verlopen, meldt de Volkskrant. Zij willen de werkzaamheden van een informateur in de tijd begrenzen. Zes weken nadat deze man (of vrouw) aan zijn klus is begonnen zou er een nieuw kabinet moeten zitten. Zo niet, dan wordt de informateur bedankt voor bewezen diensten en treedt er een nieuwe aan.

Dat plannetje is verwant aan een eerder idee, namelijk om de hele formatie aan een termijn te binden. Veel aanhang heeft dit (tot dusver, zeg ik er voorzichtigheidshalve bij) niet gekregen. Het is ook idioot. Want wat als de formatiepoging van de onderhandelende partijen wegens het overschrijden van de termijn wordt beëindigd? Partijen bij elkaar zetten die helemaal niet samen willen regeren? Geen kabinet?

Het bedenksel van JA21, Volt en Omtzigt is minder onzinnig, maar niettemin kwalijk. Het legt namelijk de schuld voor de trage gang van zaken in een formatie bij de enige persoon aan de onderhandelingstafel bij wie je die niet moet leggen: de informateur.  Die wil best opschieten, maar de partijen met wie hij zaken moet doen willen niet. Je kunt hem wel vervangen, maar het resultaat zal nul zijn.

Het enige dat voor meer vaart kan zorgen is de onderhandelingspartners onder druk te zetten. Dat wordt ook wel geprobeerd, maar met bijzonder weinig resultaat. Je kunt geen ijzer met handen breken.

Neem de laatste formatie, tevens de langste. VVD en CDA wilden dat de vier partijen die ook al het vorige kabinet hadden gevormd hun karwei zouden voortzetten. Maar ChristenUnie en D66 wilden lange tijd niet. Vooral die laatste partij lag dwars. Andere mogelijkheden dan die vier waren er ook niet. In zo’n geval kun je alleen maar geduld oefenen en afwachten.

Ik denk dan ook niet dat het voorstel van JA21, Volt en Omtzigt op veel steun kan rekenen. En zelf hebben deze drie veel te weinig zetels om het aan de eindstreep te brengen. JA21 heeft er 3, Volt 2 en Omtzigt zit in zijn eentje in de Kamer.

Als je het tempo in de formatie daadwerkelijk wil versnellen is er een veel betere methode. De weinige trouw bezoekers van deze website kennen die: voer een kiesdrempel in. Die kiesdrempel zorgt ervoor dat grote partijen groter worden en kleintjes verdwijnen. Bij de laatste formatie had je dan met drie partijen kunnen volstaan. Niet dat het formatieproces dan een fluitje van een cent wordt. Dat is onmogelijk in een land waar maar weinig partijen regeringsverantwoordelijkheid willen dragen. Maar ik denk wel dat het zou helpen. Ik denk ook dat de steun voor een kiesdrempel begint toe te nemen, maar misschien is dat  wishfull thinking.