Het zal waarschijnlijk nog een tijdje duren, maar ooit zullen PvdA en GroenLinks wel fuseren. Hoe langer je erover praat, hoe moeilijker het wordt er nog van af te zien. Zeker als de verkiezingsresultaten blijven tegenvallen, en dat zullen ze hoogstwaarschijnlijk. Maar ook als de twee linkse partijtjes (om het verkleinwoord kun je nauwelijks nog heen) de handen ineenslaan, is er geen sprake van een krachtenbundeling van heel links.

Voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar riep GroenLinks-leider Jesse Klaver de SP en D66 op zich bij de progressieve ‘alliantie’ aan te sluiten. Hij kreeg nul op zijn rekest. Hoe je het met de SP op een akkoordje kunt gooien, snap ik ook niet. Die partij is tamelijk populistisch en bovendien fel tegen de Europese samenwerking. Met zo’n club ga je toch niet samenwerken?  Gelukkig wilden ze zelf niet.

D66 dan. Ook die voelden er niets voor. Je kunt redeneren dat de democraten niet echt links zijn. In sociaaleconomisch opzicht staan ze dicht bij de VVD, waarmee ze Europees gezien ook in één fractie zitten. Anderzijds: de gemiddelde liberaal moet er niet aan denken met D66 vereenzelvigd te worden. De PvdA en GroenLinks daarentegen zien heel wat raakvlakken. Op het gebied van milieu bijvoorbeeld is D66 wel degelijk links. Als het om het asielbeleid gaat ook.

In het verleden maakte de PvdA (toen nog machtig) geregeld lonkende gebaren naar de democraten. Partijleider Joop den Uyl was in de jaren zestig en zeventig goed bevriend met toenmalig D66-baas Hans van Mierlo. Ooit, een halve eeuw terug, droomden die twee zelfs van eenwording in een Progressieve Volkspartij, samen met de PPR (later opgegaan in GroenLinks). Waarom zou zoiets nu niet kunnen?

Om te beginnen blijven er natuurlijk de sociaaleconomische en andere programmatische verschillen. Die zijn sinds de dagen van Van Mierlo eerder gegroeid dan afgenomen. Bovendien zijn de politieke verhoudingen sterk gewijzigd. De PvdA is in vergelijking met de jaren zeventig (en zelfs afgezet tegen tien jaar geleden) enorm gekrompen. D66 is juist een stuk groter dan het handjevol zetels dat de partij vijftig jaar terug bezat. Zouden de democraten nu gaan samenwerken met PvdA en GroenLinks dan zijn ze veruit de grootste. Daarvoor zouden ze een prijs bedingen. Een fusie zou bijna neerkomen op een vijandige overname.

Aan de andere kant: een partij bestaande uit D66, PvdA en GroenLinks zou in de huidige Tweede Kamer 41 zetels bezetten. Veruit de grootste dus. Kaag premier. Klaver minister van… vul maar in.

Alleen: partijcongressen en andere ledenbijeenkomsten zouden iedere keer weer uitdraaien op knallende ruzies. Tijdens het wekelijkse bewindspersonenoverleg zouden de inhoudelijke en andere conflicten ook niet van de lucht zijn. Om nog te zwijgen over die voortdurende speculaties in de media over dreigende afsplitsingen. Toch maar niet doen dan?