Gideon van Meijeren, Tweede Kamerlid voor Forum voor Democratie, heeft (buiten de vergaderzaal) opgeroepen tot ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’.  Hij wil ‘het regime ten val brengen’ omdat dit ‘onder valse voorwendselen onrechtmatige coronamaatregelen oplegt’ aan de bevolking. Die zou daartoe moeten ‘doen wat nodig is’, eventueel ‘vechten’ met de autoriteiten.

Is dit aanzetten tot geweld? Als je de woorden van Van Meijeren letterlijk neemt waarschijnlijk wel. (Al sluit ik niet uit dat een handige advocaat het tegendeel weet aan te tonen). Volgens de wet maakt eenieder die ‘tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag opruit’ zich schuldig aan een misdrijf. Hij of zij riskeert daarmee een gevangenisstraf van vijf jaar.

Het bovenstaande is natuurlijk maar één voorbeeld van hoe FvD lak heeft aan democratisch tot stand gekomen overheidsbepalingen. Partijleider Thierry Baudet scheert met zijn oproepen om ‘ons onze vrijheid terug te geven’ voortdurend langs de rand van wat wel en niet kan. Om nog maar te zwijgen over de dubieuze uitspraken van zijn rechterhand Freek Jansen. Of van Pepijn van Houwelingen, een ander Forum-Kamerlid, die een D66’er bedreigde met de komst van ‘tribunalen’.

Is FvD dus een enge partij? Zeker. Staan diverse uitlatingen van haar volksvertegenwoordigers op gespannen voet met de wet? Ongetwijfeld. Moet Forum daarom maar verboden worden?

Ik zou zeggen dat je daar heel erg mee moet oppassen. Het effect zou namelijk wel eens averechts kunnen zijn. Mocht het OM ooit actie ondernemen tegen deze partij, dan zullen haar sympathisanten (en dat zijn er toch nogal wat) onmiddellijk concluderen dat je ‘in Nederland niet mag zeggen wat je wil’.

Datzelfde gebeurde na de ‘minder Marokkanen’-oproep van Geert Wilders. Formeel stond het OM in zijn recht toen het de PVV-leider voor de rechter sleepte. Maar ik vrees dat Wilders helemaal niet ongelukkig is geweest met alle gratis publiciteit in dit jarenlang aanslepende proces. Die heeft het PVV-electoraat vermoedelijk alleen maar vergroot.

Wilders, Baudet en hun aanhangers zijn erg voor vrijheid van meningsuiting. Niet als het om meningen gaat die niet in hun kraam te pas komen uiteraard, maar anders wel. Iedere poging hen de mond te snoeren zullen ze presenteren als een bevestiging van hun Grote Gelijk. En helaas zullen ze daarmee hele kuddes van de Nederlandse bevolking weten te overtuigen.

Overigens: als het OM erin slaagt Forum (of de PVV) te laten verbieden, zullen Baudet (of Wilders) onmiddellijk een nieuwe partij oprichten, met hetzelfde donkerbruine programma. Dat gebeurde ook in België. Het Vlaams Blok mocht niet meer? Dan maar het Vlaams Belang, dat inmiddels zelfs succesvoller is dan zijn voorganger.

Dus justitie moet maar werkeloos toezien hoe overduidelijk foute Kamerleden hun achterban aansporen om het ‘niet meer te pikken’? Dat zeg ik niet. Er zullen zich gevallen voordoen waarbij het gebral van een politieke partij echt niet acceptabel is. Bijvoorbeeld als Baudet of zo iemand zijn electoraat zou opwekken om gewapenderhand het Kamergebouw te bestormen. Dan is ingrijpen onontkoombaar.

Maar het moment dat de overheid tussenbeide komt moet je wel zo lang mogelijk zien te vermijden. Of er in ieder geval rekening mee houden dat het middel erger kan zijn dan de kwaal.