NSC-leider Pieter Omtzigt lijkt niet van plan nog lang te onderhandelen over een kabinet-Wilders (of -Plasterk of wat dan ook, in elk geval een kabinet waarin de PVV de baas is). Hij wekt de indruk de formatietafel te gaan verlaten.

Geregeld doet hij uitlatingen die suggereren dat hij er genoeg van heeft. Zo haalde hij dit weekend scherp uit naar  voorvrouw Caroline van der Plas van BBB, een beoogde coalitiegenoot. ‘Niet oké,’ noemde hij haar bijval voor boerenbedreigingen aan het adres van landbouwminister Piet Adema.

Op zich heeft hij natuurlijk gelijk. Het bedreigen van bewindslieden (of wie dan ook) hoort niet en deugt niet. Maar het bekritiseren van medeonderhandelaars bij de formatie is nu eenmaal niet de gewoonte.

Persoonlijk zou ik het jammer vinden als Pieter de formatiebesprekingen verliet. Zijn steun is immers nodig om een door de PVV gedomineerd kabinet op het bordes te krijgen.

En dat laatste is weer noodzakelijk om een flink deel van de kiezers te laten inzien dat Geert Wilders niet betrouwbaar is. Dat hij wel van alles belooft, maar die beloftes niet nakomt. Dat ze hem niet meer moeten kiezen.

Ik vrees dat Blonde Geert straks de campagne ingaat met als centrale boodschap: ‘Ze willen niet. Ze durven niet.’ Veel kiezers zullen dan waarschijnlijk besluiten hem te hulp te schieten door op hem te stemmen.

Nieuwe verkiezingen zonder dat de PVV heeft laten zien wat ze waard is – of niet waard is – zullen vrijwel zeker voor een nieuwe triomf zorgen voor radicaal rechts. Misschien haalt de PVV wel 50 of meer zetels. Samen met BBB en enkele rechtse snippers zou Wilders dan zelfs een meerderheid kunnen scoren. Gelukkig begint de club van Van der Plas inmiddels bedenkelijk te zakken in de polls, waardoor dit risico weer wat uit beeld verdwijnt.

Wat overigens ook zakt in de peilingen is het NSC. Ik vrees voor de Heilige Pieter dat hij weinig zetels overhoudt als hij nu de formatietafel verlaat. Deze keer hebben nog kiezers op hem gestemd die meenden dat hij Wilders aan een kabinet ging helpen. Deze kiezers zullen de ogen worden geopend.

Niet dat NSC hoe dan ook nog een grote toekomst had, maar wanneer Omtzigt wegloopt van de onderhandelingen is het meteen afgelopen. Kan hij weer op hangende pootjes terug naar het CDA. Samen met Nicoline van Vroonhoven en Eddy van Hijum, die daar ook vandaan komen. Ik gun de christendemocratische partij weinig goeds, maar als zoiets gebeurt zal ik een gemeen lachje niet kunnen onderdrukken.

Voor Wilders zullen de jongste ontwikkelingen niet onwelkom zijn. Als ze er komen, zeg ik erbij, want ik staar zoals alle toekomstvoorspellers in de koffiedrab.

De PVV-baas is vermoedelijk niet al te enthousiast over zijn fractie, want hij had dit enorme aantal Kamerleden ongetwijfeld niet verwacht. Misschien kan hij dit keer wat nauwgezetter selecteren. En heel misschien is de groep waaruit hij kan kiezen ook wat breder samengesteld. Want hij heeft eventuele gegadigden wel iets te bieden: lid worden van een regeringsfractie.

Dat wil zeggen: als hij in de volgende formatie niet met precies dezelfde mensen te maken krijgt als in deze. Of in elk geval met dezelfde partijen.