Het eerste gezamenlijke ‘verkiezingscongres’ van PvdA en GroenLinks zal door de leiding van beide partijen met enige zorg tegemoet gezien zijn. Op tafel lag de kwestie Hamas. Een aantal leden, vooral van GroenLinks, had vooraf te kennen gegeven dat lijsttrekker Frans Timmermans zijn reactie op de meedogenloze inval van deze verzetsbeweging in Israël zou moeten ‘rectificeren’. Die zou te veel blijk hebben gegeven van steun voor dit land. De kans bestond zelfs dat er tijdens de ledenvergadering een motie zou worden ingediend om tot een ‘eerlijke schets van de situatie’ te komen.

Natuurlijk had Timmermans er geen zin in om zijn woorden terug te nemen. Maar in een motie had hij uiteraard ook geen zin. De politieke concurrentie zou daar maar al te graag naar verwijzen in de komende verkiezingscampagne. Zulke dingen kun je als partijleider missen als kiespijn.

Door handig optreden wist Timmermans het conflict in de kiem te smoren. De motie werd vervangen door een slappere tekst van het partijbestuur. De lijsttrekker en zijn medeleidinggevenden zullen daarom onaangenaam verrast zijn geweest door de actie van Kauthar Bougallikht na afloop. Dit Tweede Kamerlid en nummer 17 op de kandidatenlijst kondigde onverwacht haar vertrek aan. Ze vond dat haar partij (Bougallikht is lid van GroenLinks) te weinig aandacht heeft besteed aan de ‘context’ van het Palestijns-Israëlische conflict. De oorlog tussen beide kampen is al 75 jaar bezig. Het gaat volgens haar niet aan om de Israëlische regering nu ‘in bescherming te nemen’, schreef ze op sociale media. Ze voegde er nog wel aan toe dat ze de acties van Hamas veroordeelt. Maar: ‘Dit is niet meer de partij waarvoor ik Kamerlid wil zijn.’

Tja, dat zullen Timmermans c.s. niet hebben verwacht. Een motie zou vervelend zijn geweest, vooral als ze aangenomen was. Maar deze gebeurtenis kwam evenmin als geroepen, om het nog zachtjes uit te drukken.

Gelukkig voor de leiding van de fusiepartij viel er ook goed nieuws te noteren. Een voorstel om de monarchie af te schaffen kreeg een – overigens vrij nipte – meerderheid. De indieners ervan zien dit staatsrechtelijk systeem als een ‘symbool van ongelijkheid’. Dat is het vanzelfsprekend ook. Het is bovendien behoorlijk kostbaar, zoals ze eveneens onderstreepten.

De leden van Verenigd Links kunnen zich dus op de borst rammen omdat ze een goede daad verricht hebben. Veel meer dan ‘een signaal’ hebben ze daarmee niet afgegeven. Lijsttrekker Timmermans zei er nota van genomen te hebben, maar de kwestie komt niet ‘bovenaan mijn prioriteitenlijstje.

Met andere woorden: hij gaat zich er niet echt hard voor maken dat het koningshuis verdwijnt. Mochten NSC en VVD zich ook uitspreken voor afschaffing ervan, dan valt er zeker met hem te praten. Maar anders mikt hij deze passage uit het verkiezingsprogramma subiet in de papiermand.

Timmermans zei trouwens dat hij liever niet met de VVD regeert, al was hij ook weer zo verstandig haar niet uit te sluiten. Maar hij verzuimde om duidelijk te maken welke alternatieven PvdA-GroenLinks dan achter de hand heeft. Een vooral uit linkse partijen bestaande regering met behulp van het NSC van Omtzigt? Die ziet hem aankomen.