Vandaag is het Prinsjesdag. Dat is, zoals iedereen weet, de dag dat de koning de troonrede houdt. Wat hij precies zal gaan zeggen weet niemand (behalve het kabinet, dat het stuk schrijft). Maar de hoofdlijnen van het nieuws zijn altijd ruim van te voren uitgelekt. Geen mens zal verrast zijn door de inhoud van de koninklijke woorden, hooguit door de formulering.

Dat geldt niet voor de miljoenennota, die de minister van Financiën meteen na de troonrede het licht doet zien. Dit stuk is al dagen in het bezit van alle Kamerleden. Zij hebben hun kennis (en soms zelfs de hele nota) gedeeld met journalisten die ze te vriend willen houden. En die journalisten hebben er uit en te na over bericht.

In de troonrede en de miljoenennota krioelt het van de voorspellingen die niet zullen uitkomen. Wie heeft ooit koopkrachtcijfers gezien die een jaar later niet drastisch ‘bijgesteld’ dienden te worden? Niemand kan in de toekomst kijken, ook het Centraal Planbureau niet.

De troonrede is dus, net als de hele Prinsjesdag, een grote poppenkast. Er zou heel veel voor te zeggen zijn om al deze onzin maar af te schaffen. Toch zal dat niet gebeuren, want het is Traditie. En Tradities zijn Heilig. Kortom: Prinsjesdag for ever!

De dag (nou ja, het is dan al middag) zal beginnen met een rijtoer van de koninklijke familie vanaf paleis Noordeinde. Het gezelschap (inclusief kroonprinses Amalia) begeeft zich naar de Koninklijke Schouwburg. De Ridderzaal op het Binnenhof, waar de sessie zich normaal gesproken afspeelt, is de komende jaren dicht vanwege een gigantische renovatie van het parlementscomplex.

Overigens is het publiek er langzaamaan wel aan gewend dat de troonrede niet in de Ridderzaal zal worden opgedreund, want de voorbije twee jaar gebeurde dat ook al niet. Toen werd vanwege corona uitgeweken naar de Grote Kerk, eveneens in het centrum van Den Haag.

Na de troonrede volgt zoals gezegd de aanbieding van de miljoenennota. Daarin staat wat het kabinet het komende jaar allemaal van plan is en hoeveel dat zal kosten. Althans: er staat in wat het op dit moment denkt dat er gaat gebeuren en welk prijskaartje het veronderstelt dat daaraan hangt. Ook de koffertjesaanbieding geschiedt op een andere plek dan normaal. Namelijk in het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar zetelt de Tweede Kamer gedurende de herstelwerkzaamheden van het Binnenhof.

En daarna is het tijd voor interviews, heel veel interviews. Waarin de bewindslieden zullen onderstrepen dat dit moeilijke tijden zijn, maar dat we er waarachtig wel weer bovenop zullen komen. Misschien gebeurt dat, misschien ook niet. Misschien valt de komende maanden zelfs wel het kabinet. Geen nood, dan komt er weer een nieuw kabinet. Dat ook zal verklaren dat we moeilijke tijden beleven, maar dat uiteindelijk alles goed komt.