De opinie over de BoerBurgerBeweging, ofwel BBB, begint voorzichtig te kantelen. Toen deze partij bij de Provinciale Statenverkiezingen anderhalve week terug een gigantische overwinning boekte, waren de druiven zuur. Vooral in de linkse kerk wilde men deze wrange vruchten niet tot zich nemen. BBB was immers rechts-populistisch en een geharnaste tegenstander van elke vorm van stikstofreductie. Een boerenlobbyclub! Het was uitgesloten dat hiermee samengewerkt zou worden.

Maar met het verstrijken van de tijd is het denken aan het veranderen. De partij van Caroline van der Plas heeft immers de verkiezingen zeer overtuigend op haar naam geschreven. Niet alleen in de provincies wordt zij de baas, straks haalt ze zoals het er nu naar uitziet 17 Eerste Kamerzetels. Zo’n club kun je toch simpelweg niet blijven negeren? Temeer daar zij slechts gematigd populistisch is, dus open lijkt te staan voor redelijkheid.

De verandering van opvatting werd de afgelopen dagen steeds duidelijker. Een (gewezen) hoogleraar politicologie hield op de toch uiterst linkse website Joop een pleidooi voor een coalitie van BBB en PvdA/GroenLinks. Eerder had al een GroenLinkser in een ingezonden brief gewezen op de verwantschap tussen beide zijden. Premier Rutte, niet links maar wel de baas van het stikstofreductie-beluste regeringskartel, dronk met Van der Plas een verzoenend kopje koffie in een café dat nota bene De Landbouw heet. En in een opinieartikel in de Volkskrant (het lijfblad van links Nederland) schreef commentator Martin Sommer waarderend over Van der Plas. Nu staat die Sommer dan wel niet als progressief bekend, maar zijn woorden kregen ook bij een aantal zeer politiek correcte types een warm onthaal.

Sommer schrijft onder meer dat eurocommissaris Frans Timmermans (met wie Van der Plas een afspraak wil maken) de neiging heeft om het stikstofprobleem uit te leggen. Van der Plas wil volgens hem alleen maar overleggen. Zij behoort dus niet tot de categorie betweters en hoog-van-de-toren-blazers, wil hij maar zeggen.

Nu vraag ik me af of dat wel waar is. Ik denk dat Van der Plas ook wil uitleggen, namelijk dat zij gelijk heeft. Iets anders beweren zou voor haar immers leiden tot een onmiddellijke leegloop van haar partij.

Niettemin: waarom vindt er geen uitruil plaats tussen beide kampen? In de Nederlandse politiek is dat zeker niet ongebruikelijk. Met als beroemdste voorbeeld het compromis van 1917. Toen kregen de liberalen en sociaaldemocraten het algemeen kiesrecht, iets wat ze al tientallen jaren wilden. De confessionele partijen mochten voortaan rekenen op financiële steun voor het bijzonder (religieus) onderwijs, waar ze zo lang voor hadden gestreden. Zoiets moet nu toch opnieuw mogelijk zijn? Er zijn ongetwijfeld dingen die links dolgraag wil hebben, maar tot dusver niet kan krijgen. Als BBB dat nu eens in de aanbieding doet en er de ‘stikstof’ voor terugvraagt. Misschien is er wel een cadeautje voor links te bedenken waar ook de boeren blij mee zijn.

Ja, een uitruil is de oplossing. Alleen vervelend dat de uitspraak van de Raad van State die blokkeert.