De fracties van PvdA en GroenLinks zullen met één lijst meedoen aan de verkiezing van het Europees parlement in juni. Ze zullen dan opereren onder lijsttrekkerschap van Bas Eickhout. Die zit al sinds 2009 voor GroenLinks in het Europarlement en kan dus weten hoe de hazen daar lopen. Persoonlijk had ik liever gezien dat de nummer 1 uit de PvdA kwam, maar daarover zeuren heeft weinig zin. Een fusie is een fusie.

Dat wil zeggen: als het een fusie was. Maar die is het nog steeds niet. In elk geval niet 100 procent. Na afloop van de stembusgang worden de verkozenen weer verdeeld over twee fracties: die van de groenen en die van de sociaaldemocraten.

Waarom is dat nodig? Waar blijft de nieuwe partij waarin PvdA en GroenLinks zouden opgaan?

Ik wil best geloven dat er tussen de groene en sociaaldemocratische fracties in het EP nauwelijks verschillen zijn. Zij zullen in heel veel gevallen gelijk stemmen. Dat geldt trouwens helemaal voor PvdA en GroenLinks. Vijf jaar geleden konden de makers van de Stemwijzer op Europees vlak al geen enkel onderscheid meer ontdekken tussen beide partijen.

Niettemin bestaan de twee Europese fracties nog steeds, en dat zal niet veranderen. Voorlopig althans zeker niet. Door geen keuze te durven maken wek je toch de indruk dat je het niet aandurft om de PvdA en GroenLinks samen te voegen.

Ik vind de toenadering tussen beide partijen wel erg lang duren. Wie zou er nu stemmen op een gezamenlijke Europese lijst die daarna weer in twee stukken uiteen valt? Op veel extra toeloop hoef je niet te rekenen. Als het trouwens geen achteruitgang wordt.

Ik vermoed dat degenen die op GroenLinks hadden willen stemmen het vakje voor een GroenLinks-kandidaat zullen roodkleuren en dat PvdA-aanhangers voor een PvdA-gegadigde zullen kiezen. Mochten ze dat al doen. Het zou me allerminst verbazen als potentiële kiezers in verwarring raken en uitwijken naar D66 of Volt. Of naar wat dan ook.

Misschien rolt er op 6 juni wel een fors verlies uit voor de nieuwe lijst. De PvdA eindigde vorige keer (in 2019 dus) weliswaar als eerste Nederlandse partij met 6 zetels, maar dat was onder leiding van Frans Timmermans. Die is deze keer hoe dan ook niet meer beschikbaar. GroenLinks verwierf de vorige keer trouwens maar 3 zetels. De kans is aanzienlijk dat de twee partijen straks minder dan 9 zetels zullen halen. Wat zullen de tegenstanders van een fusie – die zijn er nog steeds – dan triomferen.

De partijbesturen die hebben besloten dat de verkozenen van de twee partijen na de stembusgang worden verspreid over hun fracties zijn het zelf schuld. Hadden ze maar de moed moeten hebben een echte fusie door te drukken. De tijd is er rijp voor. De uitslag van de Kamerverkiezingen in november maakt dat duidelijk. De twee partijen haalden samen 8 zetels meer dan ze er afzonderlijk hadden. Zeker, de PVV eindigde als de veruit grootste. Maar de combinatie GroenLinks/PvdA staat toch maar mooi tweede.