De Tweede Kamer krijgt – ondanks fel aandringen van de oppositiepartijen – voorlopig geen ‘feitenrelaas’ over de mondkapjesdeal waarmee CDA-prominent Sywert van Lienden zoveel geld heeft verdiend tijdens de coronacrisis. Minister Conny Helder (Langdurige Zorg) wil eerst een onderzoek door accountantsbureau Deloitte afwachten. Eerder voor de draad komen met informatie zou niet in het belang zijn van de ‘zorgvuldigheid en volledigheid’ van dat onderzoek.

Nu vind ook ik – wie niet? – dat onderzoek zo zorgvuldig mogelijk dient te geschieden. Toch kan ik wel begrip opbrengen voor het gevoel bij sommige Kamerleden dat ze ‘aan het lijntje worden gehouden’. Want voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge had vorige week heel wat minder tijd nodig om zich een oordeel te vormen.

De Volkskrant berichtte toen dat De Jonge zijn partijgenoot Van Lienden persoonlijk heeft binnen gehaald bij het ministerie. Eerder had de bewindsman verklaard geen bemoeienis gehad te hebben met de omstreden mondkapjesdeal. Maar dat klopte volgens de krant niet. De Jonge zou de lastige Van Lienden liever ‘inside pissing out’ hebben gezien dan andersom.

Maar De Jonge liet pijlsnel en zonder enige nadere research weten dat ‘de suggesties’ in het Volkskrantartikel onjuist waren. Als Hugo dat meteen in de smiezen had, waarom moet Deloitte dan eigenlijk zo lang doen over zijn naspeuringen? Het bureau werd vorig jaar juni al door het kabinet ingeschakeld om na te gaan of de miljoenendeal van Van Lienden wel deugde. Eerst zou Deloitte in mei zijn bevindingen presenteren, maar dat wordt later. Hoeveel later? Helder heeft het nu over ‘voor de zomer’. Een nogal vage aanduiding, lijkt me.

Zoals gezegd: er zijn Kamerleden die de indruk hebben dat het kabinet spelletjes met ze speelt. Voorlopig zijn al die Kamerleden lid van de oppositie, dus niet echt gevaarlijk voor De Jonge. Toch zou die het vermoedelijk tamelijk vervelend vinden als hij nu al naar de Kamer moet komen voor tekst en uitleg. Het zou weliswaar niet de eerste keer zijn dat de voormalige chef corona recht weet te praten wat krom is, maar niettemin.

De vraag is: hoeveel vrienden heeft De Jonge nog in de coalitie? Bij de kabinetsformatie moest hij al verkassen van Volksgezondheid naar Volkshuisvesting. Geen signaal van vertrouwen, dunkt me. Temeer daar De Jonge te kennen had gegeven graag op zijn oude post te willen blijven. Extra pijnlijk voor Hugo lijkt het me dat zelfs het CDA zich destijds niet erg inspande om zijn huid te redden. Verder dan wat plichtmatig protest ging het niet.

Het zou me niet erg verbazen als de regeringspartijen zich er morgen zonder veel poespas bij neerleggen dat De Jonge in de Kamer moet opdraven. Misschien zal zelfs het CDA niet heel erg zijn best doen om dat te voorkomen. Mocht dat zo zijn, dan breken er sombere uren aan voor Hugo.