De kabinetsformatie is voor deze week afgerond. Of PVV, BBB, VVD en NSC nader tot elkaar zijn gekomen is onbekend, behalve bij de meest direct betrokkenen. Zij hanteren allen de toverformule van ‘radiostilte’, wat niet betekent dat ze in andere media wel duchtig de trom roeren. Het enige wat we mogen weten is dat ‘de sfeer goed’ is. Uiteraard zeg. Stel je voor dat iemand de sfeer slecht of zelfs matig zou noemen? Dan kun je toch meteen ophouden?

Dat laatste zijn de gesprekspartners niet van plan. Ze gaan volgende week dapper verder. Dit keer niet in Hilversum, zoals de voorbije dagen, maar in Den Haag. Want daar moet het regeerakkoord uiteindelijk getekend worden.

Dat kan overigens een hele tijd duren. Ze zijn immers pas bezig aan de inleidende beschietingen. Het is nog steeds niet duidelijk of VVD en NSC daadwerkelijk tot het kabinet willen toetreden of er alleen gedoogsteun aan willen verlenen. Of zelfs dat niet. Om daar achter te komen dient volgens informateur Ronald Plasterk juist deze formatieronde.

Het echte werk – als het er überhaupt ooit van komt – begint dus op zijn vroegst in februari. En daarna kan het eindresultaat nog lang op zich laten wachten, zo weten we uit bittere ervaring. De vorige kabinetsformatie (tevens de langste ooit) nam bijna 300 dagen in beslag.

En toen ging het de laatste maanden echt niet meer om de vraag wie met wie wilde regeren. D66-leider Sigrid Kaag hief in september 2021 haar blokkade tegen de ChristenUnie op. Daarna werd er nog eindeloos over punten en komma’s gezeurd. Pas in januari 2022 betrad Rutte IV het bordes bij de koning.

Ik wil hier niet de sombermans uithangen, maar de vorming van Wilders I (of Plasterk I, of whatever) ziet er een stuk ingewikkelder uit dan het in elkaar zetten van Rutte IV. Het zou mij verbazen als we vóór de zomer een nieuw kabinet hebben.

Toch zal het er ooit wel van komen. Althans: als de sfeer ‘goed’ blijft. Het land moet immers geregeerd worden, zoals de op dit moment wel heel demissionaire premier Mark Rutte placht te zeggen.

Intussen valt zijn laatste kabinet steeds verder uiteen. Er gaat de laatste week bijna geen dag meer voorbij of een bewindspersoon kondigt zijn vertrek aan. Meestal zijn het D66-politici die er de brui aan geven. Dat hoort natuurlijk niet. Je dient je karwei af te maken.

Toch kan ik er wel enig begrip voor opbrengen. D66 is immers een van de meest onwaarschijnlijke partijen die nog een bijdrage aan dat kabinet zal leveren. Als je niet op zijn minst ontzettend rechts bent (liever nog extreemrechts) tel je niet meer mee. Dan kun je toch beter nu al maken dat je wegkomt? De premier (lid van de VVD) geeft wat dat betreft overigens het goede voorbeeld: hij is al ik weet niet hoe lang bezig NAVO-chef te worden.