‘Ervaring en nieuw talent op kandidatenlijst SP,’ jubelt een persbericht van genoemde partij. Nadere bestudering van deze kandidatenlijst leert dat de tomaatrode socialisten toch vooral hebben gekozen voor ervaring. Van de eerste tien gegadigden zijn er slechts drie zonder dienstjaren in de Tweede Kamer. En ook zij hebben onmiskenbaar hun SP-sporen verdiend. Sarah Dobbe als fractiemedewerker. Mathijs ten Broeke als voormalig fractievoorzitter en wethouder in Zutphen. En Bastiaan Meijer als voorzitter van de SP Jongeren.

Weinig volkomen echte nieuwkomers dus. Misschien moet je eerder zeggen dat ervaring niet de doorslag lijkt te geven voor een plekje op de kandidatenlijst.  Zo maken de nummers 2 en 3 pas sinds 2017 deel uit van onze volksvertegenwoordiging. Nummer 9 – Jasper van Dijk geheten – zit al vanaf 2006 in de Kamer. Zeer waarschijnlijk zal hij daar zijn biezen moeten pakken. De SP-fractie telt namelijk op dit moment 9 leden en volgens de peilingen gaat de partij flink verliezen bij de aanstaande verkiezingen. Jammer voor Van Dijk dan.

Nog veel lager, namelijk 50e, staat Renske Leijten. Zij is vermoedelijk niet van plan in de Kamer plaats te nemen, want onlangs legde ze haar Kamerlidmaatschap juist neer. Ze wilde zich ‘op een andere manier gaan bezighouden met onze democratie’ door ‘de echte samenleving weer op te zoeken en daar mensen te gaan organiseren’. Kennelijk heeft ze nog niet gevonden wat ze zoekt, want waarom anders een plekje als lijstduwer accepteren?

Het feit dat ze dit gedaan heeft maakt in elk geval duidelijk dat ze niet heeft gekozen voor Pieter Omtzigt. In de geruchtensfeer is de afgelopen weken wel gesuggereerd dat ze naar hem zou overlopen. Leijten geldt als ‘medeontdekker’ van het toeslagenschandaal, dus het is niet helemaal onzin dat ze tot het kamp van de Heilige Pieter werd gerekend. Bovendien noemde ze de Tweede Kamer bij haar vertrek ‘giftig’ en ‘traag’. Woorden die ook nogal Omtzigtiaans klonken. Maar het verschil tussen het CDA nieuwe stijl en de SP is blijkbaar te groot om in één klap te overbruggen.

Wel roept de keuze van Leijten om zich als lijstduwer te melden een interessante vraag op. Wat als zij meer stemmen haalt dan lijsttrekker Lilian Marijnissen? Helemaal uitgesloten is dat niet. Dat Lilian er niets van bakt en haar toppositie alleen dankt aan familierelaties is zelfs tot veel SP’ers doorgedrongen.

Het probleem is natuurlijk dat je van een lid van deze clan – vader Jan geldt als godfather van de partij – niet zomaar afkomt. Mogelijk is een stem op Renske wel de enige manier om haar kwijt te raken en te vervangen door iemand die geen banden heeft met de Marijnissen-familie.

Tip voor degenen die op de SP willen stemmen. Om te beginnen kunt u dat beter achterwege laten. Maar als u het toch van plan bent, stem dan op Renske. Het is naar het zich laat aanzien de enige manier om Lilian te lozen.