FvD-leider Thierry Baudet wordt waarschijnlijk voor een week geschorst door de Tweede Kamer. Hij mag dan nog wel stemmen, maar niet meer aan de debatten deelnemen. De integriteitscommissie van de Kamer heeft dat voorgesteld omdat Baudet de parlementaire gedragscode heeft overtreden. Volgens deze gedragscode had hij zijn bestuurslidmaatschap van uitgeverij Amsterdam Media Groep BV moeten laten vastleggen in het Kamerregister van nevenactiviteiten en dat heeft hij niet gedaan.

De Kamer stemt dinsdag over dit voorstel. Het ziet ernaar uit dat het een ruime meerderheid zal krijgen. Baudet mag dus een week niet meepraten. Aangezien hij er toch al zelden is, lijkt me dat geen hele zware straf. Je kunt bovendien ernstig betwijfelen of het zal helpen. Uit de reactie van Forum blijkt namelijk dat er van enig schuldbewustzijn geen sprake is. Integendeel: Baudet heeft, aldus deze verklaring, het grootste gelijk van de wereld.

De titel geeft goed weer wat de boodschap is: ‘Schorsing oppositie-Kamerlid is aanslag op de democratie.’ Verder vallen er twee dingen op. De verklaring is heel erg lang en de woorden die volgens de opsteller ervan betwistbaar zijn, zijn allemaal tussen aanhalingstekens geplaats. Zo wordt Baudet niet geschorst, maar ‘geschorst’. Ook een ander FvD-Kamerlid was het slachtoffer van een ‘klacht’ (en niet een klacht) omdat hij inbreuk heeft gemaakt op de ‘vergaderorde’. De Kamer deed daarmee een poging zich te beroepen op de ‘waardigheid van het parlement’. Enzovoort. Het plaatsen van aanhalingstekens zonder dat er duidelijk sprake is van een citaat is ongebruikelijk, maar Baudet heeft er vast een bedoeling mee.

De kern van de Forum-reactie is – volgens mij, zeg ik er bescheiden bij – dat ‘een Kamerlid de macht controleert en dus, per definitie, een doelwit is van die macht’. (De aanhalingstekens zijn dit keer wel van mij.) Een politicus die zo redeneert zal zich nooit en te nimmer neerleggen bij eerder afgesproken regels, lijkt me.

Daarna volgt nog een uitgebreide passage (alle passages in het stuk zijn uitgebreid) waarin wordt betoogd dat in het verleden veel meer Kamerleden in de fout zijn gegaan, zonder dat er is ingegrepen. Dat de meerderheid van die Kamerleden dit verzuim heeft goedgemaakt na vragen van een tv-programma staat er uiteraard niet bij. Het ging doorgaans om een slordigheidje, zoals FvD overigens ook min of meer moet toegeven.

Het stuk eindigt  met de woorden:  ‘Alle ballen op Baudet – het enige Kamerlid dat ze pakken. Niet om “integriteit”. Maar om het monddood maken van de oppositie. Dát is wat hier werkelijk speelt. En als de democratie ons lief is, moeten we doen wat we kunnen om deze trend te keren.’

Volgens mij (en het woordenboek) betekent democratie dat de wil van het volk de bron is van machtsuitoefening. Die wil van het volk lijkt me in elk geval niet tot uiting te komen in een partij die bij de laatste Kamerverkiezingen maar acht zetels haalde. En die er na een afsplitsing nog maar vijf overheeft.

Maar daar denken de wappies en andere Baudet-fans (als die er zijn) vast heel anders over.