‘Koning Willem-Alexander treedt af. Hij is zo geschokt door de verklaring van zijn grootvader prins Bernhard over diens NSDAP-lidmaatschap dat hem geen andere keuze overblijft. “Ik kan deze leugen niet voor mijn rekening nemen,” aldus de vorst. Bernhard is zijn hele leven categorisch blijven ontkennen dat hij lid was van de Duitse nazipartij. Kort voor zijn dood in 2004 liet hij nog in de Volkskrant weten dat hij “met zijn hand op de Bijbel” kon bezweren nooit een nazi te zijn geweest. Maar uit een boek van de voormalige directeur van het Koninklijk Huisarchief blijkt het tegendeel. De originele NSDAP-lidmaatschapskaart is gevonden in het archief van de prins.’

Een bericht van deze strekking zult u een dezer dagen niet lezen. Niet in de Volkskrant, die de hele affaire maar liever doodzwijgt. Maar ook niet in enig ander nieuwsmedium.

Laat staan dat u een mededeling tegenkomt waarin premier Mark Rutte voorstelt de monarchie af te schaffen. ‘Dat Bernhard een jokkebrok was wisten we,’ aldus Rutte. ‘Maar dat het zó erg was…’

Laat helemaal staan dat de Tweede Kamer meldt van harte in te stemmen met het voorstel van de premier om een einde te maken aan het erfelijk koningschap. Ik vermoed dat heel weinig partijen vóór een dergelijk voorstel zouden stemmen.

Ook D66 niet, een partij die zich weliswaar republikeins voordoet, maar daar nauwelijks blijk van geeft. Deze club schrijft in haar verkiezingsprogramma onder het kopje ‘Modern koningschap’: ‘D66 wil de ceremoniële waarde van het koningschap behouden’. Ze noemt de invloed die de koning als niet-verkozen staatshoofd nu nog heeft op de Nederlandse regering ‘ondemocratisch’. Daarom stelt ze voor over te stappen op het ceremonieel koningschap. Dat betekent onder meer dat de vorst dezelfde behandeling krijgt als alle Nederlanders. Wat  wil zeggen dat hij gewoon belasting gaat betalen, net als u en ik.

Maar over een verlaging van de koninklijke begroting bevat het D66-programma niets. Die koninklijke begroting bedraagt 55 miljoen dit jaar, en dat is volgens het Republikeins Genootschap nog maar een schijntje van het werkelijke bedrag dat aan de monarchie besteed wordt. Want door allerlei uitgaven listig over de rijksbegroting te verspreiden worden de werkelijke kosten van het koningshuis aan het oog onttrokken.

Overigens zou de invoering van een ceremonieel koningschap al ietsje beter zijn dan helemaal niets doen. En dat laatste is ongetwijfeld wat Rutte van plan is. Ook zijn opvolgers zullen met de armen over elkaar blijven zitten, al heten ze Dilan Yeşilgöz of Frans Timmermans.

Trouwens, mocht D66-lijsttrekker Rob Jetten het tot premier brengen – wat niet zal gebeuren – dan is het punt over de modernisering van het koningschap waarschijnlijk het eerste dat tijdens de kabinetsformatie het raam uitvliegt.