Zou Rutte IV ook eens mazzel hebben? De parlementaire enquête naar het coronabeleid zal, althans als het AD goed geïnformeerd is, niet in deze kabinetsperiode plaatsvinden, maar erna. Dat wil zeggen: pas in mei 2025  zouden de openbare verhoren worden gehouden. Dat is het veruit meest spectaculaire deel van zo’n enquête. Voor dit kabinet een gelukje. Want zelfs in het (volgens velen onwaarschijnlijke) geval dat deze regering niet eerder ten val komt, zal ze tegen die tijd demissionair zijn. Immers: in maart 2025 zijn er Tweede Kamerverkiezingen.

Niet dat Rutte IV verder gerieflijk achterover kan leunen. De coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie krijgt de gevolgen van twee andere parlementaire enquêtes nog op haar dak. De eerste is al geweest. Dat was die naar de aardbevingen in Groningen, veroorzaakt door de gaswinning aldaar. De conclusies van de enquêtecommissie waren lang niet mals, maar het kabinet maakt vooralsnog geen enkele aanstalten om af te treden. Gaat het ook niet doen, verwacht ik.

Daarnaast is er nog een tweede enquête bezig. Die moet duidelijkheid verschaffen over het fraudebeleid van het kabinet. Zeker ook geen makkie. Rutte III (zelfde partijen als nummer IV) trad al af over een verwant onderwerp, namelijk de kinderopvangtoeslagen (niet lang voor de vorige verkiezingen overigens). De enquêtecommissie die nu onderzoek doet wil lessen trekken voor de toekomst en haar bevindingen ergens in dit voorjaar presenteren. Zullen die Rutte IV de kop kosten? Ik vermoed van niet. We zijn hier al een keer voor opgestapt, zal de premier wel zeggen.

En de derde parlementaire enquête loopt het kabinet dus wellicht mooi mis. Dat zou wel prettig zijn. Want de bewindslieden hebben al meer dan genoeg narigheid te verstouwen gekregen. Ga maar na: na een recordformatie van bijna 300 dagen ging een ploegje van start dat het over bijna niets eens was, uit partijen bestond die voor een deel helemaal niet met elkaar wilden regeren en dat tot overmaat van ramp ook nauwelijks nog over een meerderheid beschikte. Dit kabinet werd vanaf het begin getrakteerd op diepe politieke ellende, zoals de asielcrisis, de stikstofcrisis en de Oekraïnecrisis. Zelfs daarmee was de gifbeker nog niet leeg, want de regeringspartijen verloren bij de Provinciale Staten- (dus Eerste Kamer)verkiezingen onlangs ook nog dramatisch. Mag het dan misschien een keertje meezitten?

Nu is het met de geschiedenis van die parlementaire enquête over het coronabeleid nogal opmerkelijk gesteld. Aanvankelijk zou de strenge Kadhija Arib (PvdA) de Kamercommissie die het onderzoek doet voorzitten. Maar we weten allemaal hoe het met haar is afgelopen. Zij werd vervangen door Mariëlle Paul. Lid van de VVD. Ik suggereer verder helemaal niks hoor.

Ook was er sprake van dat de nogal dwarse leden Wybren van Haga (Groep Van Haga) en Pepijn van Houwelingen (Forum voor Democratie) uit de commissie zouden stappen. Is ook niet gebeurd, wat Forum-leider Thierry Baudet toch tot een ietwat gematigder toontje zou moeten aanzetten.

En dan mogelijk ook pas na de verkiezingen met de openbare verhoren beginnen. Dat zullen – nogmaals, als het klopt – premier Mark Rutte (VVD) en voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) helemaal niet erg vinden. Scheelt weer een hoop lastige vragen in de campagne. En vast een heleboel vervelende publiciteit.