Van dit kabinet zijn nog maar twee bewindslieden afgetreden. Niet veel, als je dat vergelijkt met de meeste voorgaande regeringen. Bovendien vertrok één van hen min of meer vrijwillig. Nou ja vrijwillig… De Tweede Kamer kwam er in elk geval niet aan te pas. En nu blijkt ook nog eens een groeiende groep zijn ontslag te betreuren, of in elk geval niet toe te juichen.

Ik heb het over Dennis Wiersma, tot voor kort minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Die ging weg omdat hij tot het inzicht was gekomen dat zijn gedrag niet door de beugel kon. Ambtenaren hadden zich bij herhaling beklaagd dat hij wel erg veel kankerde en tekeer ging. Wiersma zorgde niet voor ‘een veilige werkomgeving’. Zo’n verwijt was tot voor kort vrijwel ondenkbaar, maar de tijden zijn veranderd. Zelfs ministers worden geacht zich fatsoenlijk te gedragen.

In de reacties op zijn besluit klinkt zoals gezegd heel wat spijt door, zeker ook bij de linkse media. Want die waren nogal te spreken over de onorthodoxe manier van Wiersma om de problemen in het onderwijs aan te pakken. Hij was in staat ‘door muren heen te breken’ en had geen respect voor heilige huisjes. Wiersma had beter zijn karwei kunnen afmaken, constateerde het dagblad Trouw. Ook in de Volkskrant zette onderwijsspecialiste Aleid Truijens de vertrokken minister behoorlijk in het zonnetje. Ze prees zijn ambitie, gedrevenheid en dadendrang en sprak de hoop uit dat zijn opvolger net als Wiersma ‘vijanden’ durft te maken.

Maar Wiersma mag dan een ‘atypische VVD’er’ zijn, zoals Truijens schrijft, hij is wel lid van die partij. Die mag daarom de nieuwe man (of vrouw) voordragen. Helaas beschikt de VVD niet over een enorm reservoir van onderwijscoryfeeën in de zin die Truijens bedoelt. Zij onderstreepte dat Loek Hermans (Paars II, dus lang geleden) de laatste liberale bewindsman op dit terrein is geweest.

Nu wordt diens dochter Sophie (fractievoorzitter in de Tweede Kamer) genoemd voor de post, maar of zij net als Wiersma in staat is ‘heilige huisjes’ neer te halen, valt ernstig te betwijfelen. Ik mag dan ook hopen dat de naam Sophie Hermans vooral rondgaat omdat zij in haar huidige functie ook niet echt een succes is.

Maar wie dan wel? Wiersma moet toch een opvolger krijgen? De VVD heeft vast nog wel ergens een hoogleraar rondlopen die bereid is de post te vervullen. Of anders iemand uit wat Thierry Baudet ongetwijfeld als de baantjescarrousel zal betitelen.

Maar of zo iemand Wiersma zal doen vergeten valt te betwijfelen. Misschien hebben de departementale ambtenaren die over hem aan de bel trokken het land een minder grote dienst bewezen dan ze zelf meenden. Beter een driftkikker met dadendrang dan een plucheklever die elke verantwoordelijkheid doorschuift.