D66 vindt dat politieke partijen makkelijker verboden moeten kunnen worden als ze de rechtsstaat ontwrichten. Een wet die het mogelijk maakt criminele motorbendes te ontbinden, zou ook voor deze organisaties moeten gaan gelden. Nu zijn politieke partijen er nog van uitgezonderd. Politici zijn ook niet strafrechtelijk vervolgbaar voor wat ze in het parlement beweren. Het beschermen van hun vrijheid van meningsuiting staat voorop.

Helemaal onmogelijk is het op dit moment niet om partijen het zwijgen op te leggen. Zo werd een kwarteeuw terug CP’86 verboden wegens het oproepen tot discriminatie en geweld tegen allochtonen.

Er is wel een groot verschil met de huidige situatie. CP’86 had nauwelijks aanhang of sympathisanten toen de rechter uitsprak dat de partij niet langer mocht voortbestaan. Ze zat ook niet in de Tweede Kamer. Tegen haar opheffing was, voor zover ik mij herinner, maar heel weinig protest te horen.

Met Forum voor Democratie (FvD), waaraan D66 zich vooral stoort, is dat helaas anders. Deze partij heeft vijf zetels in ons parlement en volgens sommige polls houdt ze die. Ze heeft in elk geval een achterban van enkele honderdduizenden Nederlanders. Naar eigen zeggen beschikt ze ook over meer dan 60.000 leden, waarmee ze de veruit grootste ledenpartij van het land zou zijn.

Vermoedelijk komt een groot deel van deze lieden jammerend in opstand als je FvD verbiedt. De trouwe Baudet-fans zullen zich heftig beklagen dat Nederland een ‘dictatuur’ is waar je niet mag zeggen wat je wil.

Dat hoeft niet per se een reden te zijn om een partij níet op te doeken, maar je moet er wel mee oppassen lijkt me. Je moet sowieso alles goed overwegen voor je tot een drastische stap komt. Aan slecht denken kun je nu eenmaal niet een einde maken.

Dat D66 FvD op het oog heeft snap ik heel goed. Kamerleden van deze partij beweren niet alleen de allergrootste onzin, ze wekken ook de indruk gewelddadige acties te stimuleren. Een paar dagen geleden zei bijvoorbeeld FvD- volksvertegenwoordiger Gideon van Meijeren nog in een interview met een Belgische website te hopen op een ‘revolutionaire beweging’. ‘Mensen die niks meer te verliezen hebben’ zouden ‘bij wijze van spreken’ naar het parlement moeten komen en zeggen: ‘we gaan hier niet meer weg totdat de regering weg is.’

Ik kan me vergissen, maar ik ben bang dat Van Meijeren (opgeleid als jurist) tegenover een rechtbank kan aantonen dat hij hiermee níet heeft opgeroepen tot geweld. Zijn toevoeging ‘bij wijze van spreken’ zou daarbij wel eens een belangrijke rol kunnen spelen. Maar misschien vergis ik mij en gaat de rechter toch tot opheffing over.

De vraag blijft wat je dan bent opgeschoten. Je hebt allerlei gekken de mond gesnoerd, maar hun gedachtegoed  bestaat nog. Bovendien acht ik Van Meijeren, Thierry Baudet en anderen heel goed in staat een nieuwe partij op te richten, die qua denkbeelden sprekend op de vorige lijkt. Dat is in België tenslotte ook gebeurd (Vlaams Blok/Vlaams Belang). Wat heb je dan bereikt?