Het gaat al tijden niet goed met de PvdA. Ze is vijf jaar geleden in zetelaantal gezakt van 38 naar 9 en van een duidelijk herstel is in de verste verte geen sprake. Maar dat weerhoudt haar er niet van te blijven ruziën over personen. Andere partijen doen het ook dus waarom wij niet, zullen de sociaaldemocraten denken. Met andere woorden: hoe moet het verder met Gijs van Dijk, that’s the question.

Van Dijk, een degelijke, maar tamelijk saaie pensioendeskundige, stapte in februari op als fractielid nadat hij beschuldigd was van #metoo-praktijken. Aanleiding vormden klachten die over hem waren binnengekomen. Hij zou allerlei vrouwen hebben omhelsd en gezoend. Misschien voelde Van Dijk zich geïntimideerd door de aantijgingen, ik weet het niet.

Een door de PvdA ingeschakeld onderzoeksbureau kwam in juni tot de conclusie dat die klachten ‘aannemelijk’ waren. Het partijbestuur noemde het daarop ‘onwenselijk’ dat Van Dijk nog bestuurlijke functies zou uitoefenen of als volksvertegenwoordiger actief zou zijn. Het bevestigde derhalve wat al min of meer praktijk was.

Maar een beroepscommissie van de partij vond onlangs dat het PvdA-bestuur ‘onzorgvuldig’ had gehandeld en maakte de sancties ongedaan. Van Dijk zegt nu opeens dat hij weer terug wil keren in de Kamer. Het liefst in de PvdA-fractie, waar door het aangekondigde vertrek van Khadija Arib een plaatsje vrij komt. Maar desnoods als zelfstandige. Dat laatste zou betekenen dat het aantal fracties in het parlement stijgt van 20 naar 21.

Overigens is het onderzoek waaruit zou blijken dat Van Dijk ‘ongewenst gedrag’ tentoon zou hebben gespreid niet  openbaar. Er is alleen een samenvatting beschikbaar. Dat laat alle ruimte voor speculatie over wat erin zou staan. Volgens media (ja, het is ingewikkeld) zou PvdA-partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent druk hebben uitgeoefend op het bureau dat het onderzoek heeft verricht. Mocht dit waar zijn, dan is er van onafhankelijkheid geen sprake meer. In dat geval zou Sent – die er nog niet zo heel lang zit – haar biezen dienen te pakken en vervangen worden.

Klinkt dit als een partij die op haar laatste benen loopt? Allerminst. Je krijgt eerder de indruk dat de sociaaldemocraten zich vooral graag opwinden over poppetjes. Dat ze hun energie beter kunnen besteden aan de (al dan niet) komende fusie met GroenLinks is kennelijk geen punt van overweging.

Ik zou zeggen: laat de PvdA eindelijk eens beseffen dat het einde nadert en dat haar opheffing nabij is. In de affaire-Van Dijk zijn blijkbaar grote fouten gemaakt. Erken die, maar laat hem nooit meer toe tot de fractie. Eenmaal weg blijft weg. Het lijkt mij uitgesloten dat Van Dijk na al die maanden weer gewoon kan aanschuiven alsof er niets was gebeurd. Wil hij voor zichzelf beginnen, in vredesnaam. De PvdA-fractie zou dan zakken van 9 naar 8 leden. Dat zou pijnlijk zijn, maar tenslotte heeft GroenLinks er ook maar 8.

En schiet eindelijk eens op met die fusie.