Het moet al heel vreemd lopen wil de BoerBurgerBeweging (BBB) op 15 maart geen bijzonder hoge ogen gooien. Deze nog zo nieuwe partij heeft tot dusver slechts één formele politicus: Tweede Kamerlid Caroline (spreek uit op zijn Engels) van der Plas. Maar daar zal het zeer waarschijnlijk niet bij blijven. Volgens peilingen zou de debutant een zeteltje of acht gaan scoren in de Eerste Kamer. De senaat wordt, zoals algemeen bekend, gekozen door de nieuwe leden van Provinciale Staten, die de gezamenlijke stemgerechtigden in het land over twee weken mogen aanwijzen.

Hoe heeft Van der Plas (want zij is de BBB) het voor elkaar gekregen dat haar partijtje zo snel kon doorstoten naar de subtop van het klassement? In de eerste plaats natuurlijk door voortdurend overal aanwezig te zijn. Er is nauwelijks een tv-programma – hoe onbenullig ook – of ze verschijnt publiciteitsbewust in beeld. Je kunt haast geen krant opslaan of haar naam straalt je tegemoet. In Kamerdebatten is zij alom aanwezig dankzij haar uitstraling van ‘vrouw van het volk’. Niemand kan om haar heen. Liever gezegd: niemand wil om haar heen kunnen.

Maar er is meer. Van der Plas (Twitternaam Lientje1967) zorgt er ook voor dat ze niet automatisch met extreemrechts te associëren valt. Want dan zit je toch in een soort verdomhoekje. Een paar dagen terug tekende zij nog het Regenboogakkoord 2023 van het COC, de belangenorganisatie van homoseksuelen. Die bevat passages over ‘inclusie’ en meer van dat fraais. Kan het woker? Zelfs kartelpartij VVD heeft zich niet achter dit stuk geschaard. Lientje wel. Tot ergernis (of juist niet) van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet, die in zijn lijforgaan De Dagelijkse Standaard smaalt over ’CDA in een nieuw jasje’.

Wie nu meent dat BBB zich heeft ontpopt tot een soort concurrent van GroenLinks doet er goed aan de website van deze partij nog eens te bestuderen. Daarop verzet de voorvrouw van genoemde club zich ouderwets tegen de stikstofovereenkomst van de coalitie. Ze werkt op dit vlak innig samen met FvD-afsplitsing JA21, met welke partij ze niet zo lang geleden een initiatiefnota publiceerde om de kabinetsplannen van tafel te krijgen. Eerder hintte Van der Plas er trouwens op dat de landbouwgrond wordt ingepikt om er woningen van asielzoekers op te bouwen. The Great Reset, kortom. Met andere woorden: waar hebben we het eigenlijk over?

Niettemin schiet Lientje meteen in een woedekramp als iemand haar partij als extreemrechts durft aan te duiden. Waarom noemt u BBB zo, vroeg ze verontwaardigd aan een NRC-columniste die haar op deze manier getypeerd had.

Waarom? Omdat ze dit is, uiteraard. Af en toe maakt Van der Plas een quasi-uitstapje naar links, zoals op het moment dat ze het stuk van het COC van haar handtekening voorzag. Maar ach, er zijn vast ook homoseksuele boeren, dus echt kwaad kan het niet. En over dat regenboogakkoord is gelukkig bijna geen publiciteit geweest.

Haar echte standpunten bewaart de hedendaagse versie van Boer Koekoek voor al die kiezers die denken: met die BBB-opvattingen over stikstof ben ik het eens. En Van der Plas is helemaal niet extreemrechts, zoals je vaak hoort. Ze ontkent het zelf. Bovendien: ze heeft toch die woke-oproep van het COC ondertekend?