Frits Bolkestein was van 1990 tot 1998 politiek leider van de VVD. In Den Haag stond hij bekend als een zeer rechtse houwdegen, voor wie iedereen een heilig ontzag had. Als hij vanuit zijn Kamerbankje naar de interruptiemicrofoon schreed ging er een siddering door de zaal. Wat zou die duivelse Frits nu weer gaan zeggen?

Ook in Brussel, waar hij vervolgens Europees Commissaris was, manifesteerde Bolkestein zich allerminst als een aanminnig persoon. Hooghartig en pedant, vond iedereen hem. Hij beschouwde anderen als minderwaardige sujetten en liet dat ook duidelijk merken.

Bolkestein leeft nog steeds, maar hij is inmiddels zeer oud: 90. Geruchten over zijn gebrekkige geestesvermogens gaan al geruime tijd. Frits is aan het dementeren. Die kans loop je als je hoogbejaard bent.

Soumaya Sahla is heel wat minder oud. Ze werd (in 1982) geboren in een Marokkaans gezin (haar zus Fonda zit voor D66 in de Tweede Kamer) en radicaliseerde. In 2005 werd ze aangehouden omdat ze als sympathisante van de beruchte Hofstadgroep op weg was naar een terroristische aanslag. De rechter veroordeelde haar en ze moest drie jaar brommen.

In de gevangenis zag ze het licht. Ze ging politicologie studeren. Ze kwam in nauw contact met Bolkestein, toch allerminst een moslimvriend. Hij betaalde haar studie en levensonderhoud grotendeels. Later trad ze toe tot de VVD, waar ze onder meer actief werd als ‘tafelvoorzitter terrorisme en radicalisering’.

Hoewel dit een onderwerp is waar ze zonder meer verstand van heeft, stopte ze er begin vorig jaar weer mee. PVV-leider Geert Wilders had namelijk op de van hem bekende toon ophef gemaakt over het feit dat een wegens moslimterrorisme veroordeelde vrouw deze functie uitoefende. Sahla bleef wel lid van de VVD.

Inmiddels heeft de leiding van die partij haar lidmaatschap opgezegd. Dat gebeurde naar aanleiding van een artikel in HP/De Tijd waarin een neef van Bolkestein verklaarde dat zij zijn oom 85.000 euro zou hebben ‘ontfutseld’. Ze zou daarbij misbruik hebben gemaakt van diens verzwakte geestelijke vermogens.

Zou ze dat echt gedaan hebben? Mogelijk is Bolkestein inmiddels behoorlijk kierewiet, maar dat geldt toch niet voor Andreas Kinneging? Dat is de Leidse hoogleraar (61) bij wie Sahla hoopt te promoveren. Kinneging noemt het tijdschriftartikel een ‘kletsverhaal’, dat thuishoort in een orgaan als Story. Volgens hem was Bolkestein in de tijd dat hij de donaties aan Sahla deed nog ‘bijzonder scherp’.

Kinneging is een politiek onbesproken bron. Hij geldt als een ultraconservatieve Trump-fan. Van de islam moet hij helemaal niets hebben.

Wat mag de VVD dan toch bewogen hebben Sahla het lidmaatschap te ontnemen? Hecht ze meer geloof aan de neef van Bolkestein dan aan iemand als Kinneging?

Volgens mij is ze vooral bevreesd voor Wilders, voor wie het de liberalen blijkbaar dun door de broek loopt. Wilders maakte onlangs opnieuw stennis over het feit dat Sahla (‘die mij wilde vermoorden’) nog steeds VVD-lid was. Hij blijft haar een ‘veroordeelde moslimterroriste’ noemen. Wie ooit fout was zal dat volgens Wilders ten eeuwige dage blijven, hoezeer hij of zij ook afstand neemt van het verwerpelijke vroegere gedachtegoed.

Zou dat ook voor hemzelf gelden? Wilders was zoals bekend jarenlang zelf lid van de VVD. In die periode verklaarde hij in het tv-programma Barend en Van Dorp: ‘Er is niks mis met de islam’. Dat lijkt me toch beslist vloeken in de PVV-kerk.