De formatie duurt nu al zo’n 100 dagen en er is nog steeds geen enkel uitzicht op een kabinet. Onder leiding van twee informateurs is nijver gewerkt aan een meerderheidscoalitie van PVV, VVD, NSC en BBB, want dat schijnt de wens te zijn van de meeste kiezers.

Maar die combinatie is vrijwel ondenkbaar doordat Pieter Omtzigt van NSC niet wil. Hij is wel bereid een dergelijke regering te gedogen. In dat geval blijft het nogal onduidelijk wat de VVD zal doen. Zal ze toetreden tot een door de PVV gedomineerd kabinet? Het is de vraag of partijleider Dilan Yeşilgöz dan niet gaat dwarsliggen. Eerder zei ze zo’n regering, waarin de partij van Geert Wilders de lakens zou uitdelen, alleen te willen gedogen.

Nu heeft Yeşilgöz al meer gezegd waarop ze later terugkwam, dus echt helder is het allemaal niet.

Intussen slepen de onderhandelingen zich maar voort. Ik weet het: de lengte van de twee vorige (225, respectievelijk 299 dagen) is nog op geen stukken na bereikt. Het ongeduld over de lange formatieduur in linkse kring is dus tamelijk voorbarig. Een beetje hypocriet zelfs. Maar niet alleen Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) en Rob Jetten (D66) laten weten dat het proces allemaal wel erg veel tijd in beslag neemt. Ook Wilders begint zich nerveus te maken.

Op X (vroeger Twitter genoemd) geeft hij voortdurend blijk van zijn onrust. Hij waarschuwt Omtzigt (die steeds verklaart niet te willen) dat hij op deze wijze een kabinet onder leiding van Timmermans mogelijk maakt. Zijn dienstknechten van De T. heeft Wilders deze boodschap ook al laten uitdragen. ‘Een centrumlinks kabinet met daarin PvdA/GL aan het roer komt steeds nadrukkelijker in beeld’, meldde de gezondverstands-krant gisteren dreigend.

Nu is het een beetje raar dat er vanuit PvdA en GL op geen enkele wijze (althans geen officiële) over deze mogelijkheid wordt gerept. Timmermans houdt zich muisstil. Ik vermoed dat hij maar al te graag premier zou willen worden van welk kabinet dan ook, maar hij zegt het niet. Sterker nog, hij heeft niet zo lang geleden aan de dienstdoende informateur geschreven dat hij de kans op een centrumlinks verbond ‘buitengewoon klein’ acht.

Naar ik aanneem moest hij dat van zijn lijstgenoten schrijven. Zij willen namelijk niet. De PvdA heeft nog steeds traumatische herinneringen aan Rutte II, waarin ze met de VVD samenwerkte. Bij de eerstvolgende verkiezingen verloor zij 29 zetels, het absolute record tot dusver. En GroenLinks, dat nog nooit heeft geregeerd, is tot dusver solidair met zijn vriendjes van de PvdA.

Of de VVD met een Linkse Wolk zou willen samenwerken blijft trouwens ook zeer twijfelachtig. Rutte hield die club vorige formatie in elk geval nadrukkelijk buiten de deur. Ook Yeşilgöz heeft tot dusver steeds gezegd dat ze een centrumlinkse coalitie niet zal steunen. Zonder haar partij bestaat er ook voor Timmermans geen kans op een Kamermeerderheid.

Met andere woorden: Wilders wijst op een gevaar dat niet bestaat, of hooguit in theorie. Maar tja, het wijzen op niet bestaande gevaren is  voor hem dagelijkse kost.