Soumaya Sahla is niet langer adviseur terrorisme en radicalisering bij de VVD. Ze heeft die functie, waarvan ik tot voor zeer kort geen idee had dat ze bestond, neergelegd. Of ze dat vrijwillig heeft gedaan of na een indringend gesprek met fractievoorzitter Sophie Hermans en de rest van de partijtop weet ik niet, maar ik vermoed het laatste.

Sahla is namelijk een veroordeelde moslimterroriste. Ze heeft daarvoor weliswaar drie jaar in de cel gezeten, maar dat telt niet. Dat ze is gederadicaliseerd, op aandrang van oud-partijleider Frits Bolkestein lid is geworden van de VVD, politicologie heeft gestudeerd en binnenkort promoveert bij de ultrarechtse hoogleraar Andreas Kinneging, telt al evenmin.

Wat telt bij de VVD is het opgewonden toontje van PVV-fractievoorzitter Geert Wilders. Die ging vorige week tijdens het debat over de regeringsverklaring als een beest tekeer over de ‘moslimterroriste die mij wil vermoorden’. Premier (en VVD-leider) Mark Rutte sprak hem toen weliswaar tegen, maar vervolgens sloeg de twijfel toe. Eerst bij Hermans, maar later ook bij Rutte. Zij voelden zich ‘ongemakkelijk’ over het feit dat Sahla een vaag adviseurschap in de partij bekleedt. Dat de VVD  in de opiniepeilingen in korte tijd een heleboel zetels is kwijtgeraakt, had er natuurlijk helemaal niets mee te maken. In elk geval was dat niet de officiële reden voor alle ongemak.

Overigens zijn die verloren zetels niet bij de PVV terechtgekomen, want ook die partij staat op (licht) verlies in veel polls. De zetels gingen vrijwel allemaal naar nieuwe partijen, die immers van plan zijn het heel, heel anders te gaan doen dan de oude hap.

Dat de VVD nu opeens weer gaat stijgen in de peilingen lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk. Het wegsturen (nou ja, vrijwillig terugtreden dan) van Sahla gaat de Wilders-aanhang en de VVD-kiezers die neigen tot een PVV-stem echt niet ver genoeg. De ex-terroriste is immers nog steeds lid van de liberale partij, al heeft ze dan nu nadrukkelijk spijt betuigd over haar verleden. Helemaal afstand heeft de VVD dus niet van haar genomen.

Bovendien hebben de liberalen zich gevoelig getoond voor signalen van buiten. Nadat Rutte vorige week Sahla nog de hand boven het hoofd hield, laat hij haar nu min of meer vallen. Door een belangrijk deel van het electoraat wordt dat gezien als ‘draaien’. En ook nog eens als ‘draaien op commando van Wilders’. Want dat is toch echt wat de partij nu doet.