Een paar dagen terug schreef ik op deze website dat de VVD ‘min of meer aan de beurt’ was om een informateur te leveren. Wat zat ik ernaast! PVV-leider Geert Wilders heeft woensdag tijdens het grote formatiedebat iemand van een heel andere partij voor deze baan naar voren geschoven. Namelijk iemand van de PvdA.

En deze keer niet een mislukte ijdeltuit die inhoudelijk aan de zijlijn staat en er zelfs al overheen gekukeld is, zoals Telegraafcolumnist Ronald Plasterk. Nee, degene die hij noemde geldt als een full swing partijlid. Hij heeft wellicht nog een grote toekomst voor zich in de inmiddels bijna met GroenLinks gefuseerde PvdA.

Putters is jarenlang senator geweest voor deze partij. Hij heeft als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau de samenleving bestookt met rapporten waarin hij het opnam voor de ‘kwetsbaren’. In 2019 en 2020 werd hij door de Volkskrant uitgeroepen tot de meest invloedrijke Nederlander. En anderhalf jaar terug volgde zijn benoeming tot voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Toch een adviesorgaan waarbij de gedachten in de eerste plaats uitgaan naar de PvdA.

Deze Putters dus is door Wilders gekozen om de kabinetsformatie in goede banen te leiden. De baas van de PVV heeft kennelijk iets met PvdA’ers. Want na de vrijwel onmiddellijk afgetreden PVV-senator Gom van Strien wees hij er twee op rij aan. Wat zou Geblondeerde Geert bezielen?

Kennelijk hoopt hij dat Putters met alle fracties nog een keer zal praten over deelname aan een kabinet. Na de voorspelbare reacties blijft alleen een ultrarechtse regering over. Die bestaat in elk geval uit zijn eigen partij en de BBB. Of de VVD ook meedoet is nog niet helemaal zeker. Wel heeft  partijleider Dilan Yeşilgöz aangekondigd dat ze het kabinet wil gedogen. Mocht NSC-leider Pieter Omtzigt op zijn eerder ‘njet’ terugkomen, dan zit er meer in, heeft ze laten weten.

Maar ik denk niet dat de Heilige Pieter opnieuw gaat draaien. Dat zou hem bij zijn achterban wel heel erg ongeloofwaardig maken. Zeker na zijn zigzagkoers van afgelopen weken. De inspanningen van Putters zullen daarom naar verwachting tevergeefs zijn. De actie van Wilders eveneens.

Voor beiden schuilt er bovendien een groot risico aan de benoeming van Putters. Wilders loopt de kans dat hij straks met lege handen staat. Hij kan dan wel een minderheidskabinet vormen, maar dat zal niet lang zitten. En zijn aanhang zal daarna vermoedelijk massaal weglopen. Ik zie overigens niet goed wat de PVV-leider dan wel moet doen. Al wil ik me hier niet opwerpen als onbezoldigd raadgever van Wilders.

Voor Putters is de operatie evenmin zonder gevaar. Want wie zal hem nog serieus nemen in de PvdA? Vorig jaar betitelde Hans Spekman (oud-Kamerlid, oud-partijvoorzitter) hem als mogelijke politiek leider van de partij. Ook anderen achten hem in staat die functie te vervullen. Maar zou dat ook gebeuren als Putters zich heeft ingespannen voor de vorming van een extreemrechts kabinet?

Ik weet dat het ongebruikelijk is een uitnodiging om informateur te worden naast je neer te leggen. Maar in dit geval zou ik dat als ik Putters was toch gedaan hebben. Laat die rechtse populisten hun eigen boontjes maar doppen.