Het kon niet uitblijven: Liane den Haan heeft een nieuwe politieke partij opgericht. Ze zat weliswaar al in de Tweede Kamer, maar een partij had ze niet. Immers: van 50PLUS, waarvoor ze vorig jaar maart werd verkozen, scheidde ze zich al na een maand of twee ruziënd af.

Op zichzelf is het natuurlijk niet uitzonderlijk dat in het parlement verkozen oudjes ruzie krijgen. Zo niet met elkaar, dan toch met hun partij (of met allebei, daar zijn ook historische voorbeelden van). Wel uitzonderlijk is het dat een Kamerlid zich na op het pluche te hebben mogen plaatsnemen, zijn (in dit geval haar) partij vaarwel zegt. Die partij is daardoor niet meer vertegenwoordigd in de Kamer, maar haar afgevaardigde wel.

Dat ligt dus nu een slagje ingewikkelder. Liane den Haan hoort wel degelijk bij een partij. Haar eigen partij. ‘Goud’ heet het clubje. Een naam die je waarschijnlijk onmiddellijk mag vergeten. Ik denk niet dat Goud veel kans maakt bij de volgende verkiezingen, wanneer die dan ook gehouden zullen worden.

Goud is gericht op ouderen (het rijmt dan ook op Oud). Daarvan zijn er in Nederland genoeg, maar ik vrees dat ze niet massaal op Den Haan of haar kompanen zullen stemmen. Ze kunnen ook al terecht bij 50PLUS, een mogelijkheid waarvan ze vermoedelijk evenmin op grote schaal gebruik zullen maken. Voor zover ouderen al electoraal gezien hun eigen belang willen najagen, kunnen ze ook bij diverse andere partijen hun stem kwijt. Want zijn er wel partijen die níet zeggen op te komen voor senioren? Volgens mij zijn die er niet. Elke politicus krijgt toch een brok in de keel bij de gedachte alleen al aan de voorgaande generaties die Nederland groot hebben gemaakt? In elk geval durft niemand hardop te zeggen dat hij met die oude sokken niks te maken wil hebben.

Voor degenen die toch overwegen op een ouderenpartij te stemmen: waarin verschilt Goud nu van 50PLUS? Welnu: Goud is een beetje linksig, terwijl 50PLUS behoorlijk rechts (om niet te zeggen populistisch rechts) is. Wie als bejaarde de voorkeur geeft aan een D66-achtig partijtje, weet welk vakje hij/zij moet roodkleuren. Prefereert hij/zij een soort PVV voor ouderen, dan ligt de keuze voor 50PLUS voor de hand.

Voorspelling: Goud noch 50PLUS zal erin slagen straks in de Kamer te komen. Maar ze zullen niet de laatste partijen zijn die het proberen. Want Nederland zal steeds meer ouderen tellen, dus dit segment is een groeimarkt. Een handige man/vrouw probeert het gewoon. En je hoeft er zelf helemaal nog niet voor op leeftijd te zijn. Den Haan is tenslotte ook pas 55. Die heeft nog heel wat jaartjes te gaan voor ze met AOW mag.