Niemand twijfelt eraan dat de BoerBurgerBeweging (BBB) van Caroline van der Plas volgende week hoge ogen gaat gooien bij de Provinciale Statenverkiezingen. De gloednieuwe partij komt daardoor ook met een hoop zetels in de Eerste Kamer, waar ze nu nog niet is vertegenwoordigd. Misschien wel met de meeste. Dat is Thierry Baudets Forum voor Democratie vier jaar geleden tenslotte ook gelukt, althans aanvankelijk. Het nog niet lang bestaande Forum gold toen als een fris en nieuw, dus aantrekkelijk partijtje, waarover de media niet uitgeschreven raakten.

Even later ontpopte Thierry zich als een onverbiddelijke ruziemaker (waarover de media overigens ook volop berichtten). Wie weet blijkt Lientje1967, zoals Van der Plas zich op Twitter noemt, dat ook te zijn. We zullen het zien. Kiezers in Nederland schenken vaak vertrouwen aan het prille, eerlijke geluid van een nieuwkomer, of aan wat ze daarvoor aanzien. In andere landen ook trouwens. Meestal komen ze bedrogen uit.

Bij wijze van PR-stunt heeft Caroline samenwerking met de VVD uitgesloten zolang premier Mark Rutte daar de baas is. Vrijwel meteen daarop krabbelde ze alweer terug. Rutte is niet verkiesbaar als Statenlid en zal ook geen gedeputeerde worden, liet ze weten. Met andere woorden: provinciale coalities sluiten kan best.

Over de Eerste Kamer zei Van der Plas niks, maar  daar is Rutte evenmin verkiesbaar. Het zou kunnen dat de premier straks bij BBB aanklopt om steun als een belangrijk wetsvoorstel in de senaat dreigt te sneuvelen. Ik moet nog zien dat deze partij dan haar stem weigert. Tenzij het natuurlijk om het stikstofprobleem gaat, want dat valt volgens BBB heel simpel op te lossen. Voor zover je al van een probleem kunt spreken.

Ook over de Groningse gaswinning doet de partij minder moeilijk dan anderen, hoewel een parlementaire enquêtecommissie op dit punt klip en klaar was. BBB beweert wel tegen gasboringen te zijn, maar in haar verkiezingscampagne wekt Van der Plas de indruk niet echt van de brandstof af te willen. Mits het winnen daarvan ‘bewezen veilig kan’ en de bewoners ruimhartige compensatie ontvangen voor hun aardbevingsschade.

Dat is andere taal dan bijvoorbeeld de VVD spreekt, die vindt dat de ‘gaswinning naar nul’ moet. Om over D66 en partijen links daarvan nog maar te zwijgen. Ik vermoed dat de BBB – mocht ze ooit aan de macht komen, wat ik zeer sterk betwijfel – qua gaswinning dichter bij het standpunt van Baudet uitkomt dan bij dat van de ‘kartelpartijen’. Forum is, zoals bekend, voorstander van gasboringen. Mits de inwoners van het rampgebied ‘ruimhartig gecompenseerd’ worden en de veiligheid is gewaarborgd.

Lientje1967 begint dus nu al te draaien, mist te creëren en zich achter woordspelletjes te verbergen. Ze beseft dat stellingnames in verkiezingscampagnes er vooral zijn voor het publicitaire effect en dat je mooie beloftes dienen voor de bühne. Na de verkiezingen wordt alles anders.

Kortom: BBB ontwikkelt zich in razend tempo tot een echte politieke partij.