De kiezer heeft gesproken en het rijkrekencircus is begonnen. Iedereen heeft – zoals te verwachten was – gewonnen, want dat is bij iedere stembusgang zo. Maar het zijn vooral de linkse partijen die niet uitgejubeld raken.

Lijsttrekker Bas Eickhout van GroenLinks-PvdA steekt niet onder stoelen of banken dat hij ‘trots’ is op het bereikte resultaat. Hij stuurt zelfs een mailtje aan de leden van zijn partijen om dat te melden.  Ook D66 loopt naast zijn schoenen nu het aantal zetels vermoedelijk stijgt van 2 naar 3. Lijsttrekker Gerben-Jan Gerbrandy spreekt van een ‘superresultaat’.

Zelfs PVV-leider Geert Wilders (verkiesbaar, maar niet van plan te gaan zetelen) feliciteerde zijn tegenstander Frans Timmermans (helemaal niet verkiesbaar) met zijn succes. Al was hij dan wel zo handig om duidelijk te maken dat de PVV de ‘grootste winnaar’ is van de stembusgang. Daar is geen speld tussen de krijgen: van I (in feite van 0) naar 7 zetels.

Waar links wat minder de nadruk op legde was de opkomst bij de verkiezingen. Die mag dan met bijna 47 procent aan de hoge kant zijn (vergeleken met de vorige keren althans), meer dan de helft van de kiezers kwam niet opdagen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen (wanneer die ook mogen plaatsvinden) zal dat anders wezen.

Waarschijnlijk ligt het aantal burgers dat zich bij de stembus meldt dan minstens 25 procentpunten hoger. En veruit de meesten zullen volgens de peilingen stemmen op de PVV. Ik denk daarom dat er dan iets minder redenen zullen zijn om te juichen. Dat wil zeggen: bij links.

Misschien is er in Europa nog niet direct iets te duchten van extreemrechts. (Al moet de uitslag in bijvoorbeeld België, Frankijk en Italië nog even afgewacht worden). Maar op termijn grijpen de kiezers van de PVV en aanverwante partijen de macht. Naar mijn mening had Bas Eickhout daar in het mailtje aan de leden iets meer de nadruk op moeten leggen.

Nog helemaal los daarvan staat de vraag wie die leden eigenlijk zijn. Eickhout ging er gemakshalve maar vanuit dat daartoe zowel de betalende GroenLinks-aanhang als de PvdA-achterban behoren. Maar dat is nog helemaal niet duidelijk, zeker niet officieel. Zolang de twee partijen niet hebben besloten te fuseren is alles mogelijk. Wie zou GroenLinks en PvdA kunnen verhinderen ieder weer hun eigen gang te gaan na de verkiezingen? Naar de letter van de wet is daar niets op tegen.

Na het zo luidkeels bezongen verkiezingsresultaat zullen de twee fracties, op wie gezamenlijk gestemd kon worden, ieder hun eigen omgeving weer opzoeken. GroenLinks (inclusief Eickhout, want die is lid van deze partij) verhuist naar de groene fractie. De PvdA neemt weer plaats bij haar socialistische kompanen. Een belachelijke gang van zaken, want waar heeft de kiezer nu eigenlijk op gestemd? Mogelijk kun je zelfs spreken van kiezersbedrog.