Heel veel Britten (tot en met Paul McCartney en Mick Jagger toe) zijn volgens de media ‘geschokt’ doordat koningin Elisabeth is overleden. Dat hadden ze niet verwacht. Hun verbazing verbaast me. Elisabeth is 96 geworden. Volgens mij sterven de meeste mensen ver voor ze zo oud zijn. De Britse koningin heeft een veel hogere leeftijd bereikt dan waarop was gerekend. Ze mag dus helemaal niet mopperen, lijkt me. Waarom dan toch zo ‘geschokt’? Iedereen gaat toch een keertje dood?

Los daarvan kun je je afvragen wat Elisabeth voor bijzonders heeft gepresteerd in die lange, lange tijd dat ze koningin was. Ze besteeg de troon in 1952, mijn geboortejaar, en ik ben toch inmiddels 70. Al die jaren regeerde ze het Britse koninkrijk (op papier in elk geval). Wat heeft ze in vredesnaam gedaan in deze periode? Voornamelijk niets. Ja, ze heeft verkeerd gereageerd toen haar voormalige schoondochter Diana bij een auto-ongeluk om het leven kwam, maar verder hield ze zich gedeisd. Op een heel deftige manier uiteraard, want het Britse vorstengeslacht is niet van de straat.

Het enige wat Elisabeth heeft ondernomen om het tot het koningschap te brengen was op de juiste plek geboren worden. Dat ze daarna ooit een keer de troon zou bestijgen stond vast. Haar oudste zoon Charles, inmiddels een bejaarde van 73, volgt haar nu op. Ook hij heeft nooit iets opmerkelijks verricht. Zíjn zoon William zal ooit zijn plaats innemen, als hij tenminste lang genoeg blijft leven. Daarvoor hoeft hij helemaal niks te doen, laat staan iets markants.

De toestand in het Verenigd Koninkrijk lijkt wat dat betreft op die in Nederland, want ook wij kennen monarchen. Tijdens mijn levensjaren was eerst Juliana koningin. Hoewel niet helemaal goed bij haar hoofd bleef ze dat 32 jaar. Daarna kwam Beatrix. Die was wel goed bij haar hoofd, dat vond ze althans zelf. Maar ook als ze van lotje getikt was geweest, zoals de meesten van haar voorgangers, zou ze koningin zijn geworden. De regels van het spel zijn dat het geboorterecht allesbepalend is. De rest telt niet.

De opvolger van Beatrix heet Willem-Alexander. Behalve dat hij op te grote voet leeft en te vaak op vakantie gaat, valt er weinig op hem aan te merken. Misschien is hij niet al te snugger, maar dat doet er niet toe. In het gewone leven moet je wel snugger zijn om het ver te brengen, maar een vorst of vorstin hoeft dat niet.

De toekomstige plaatsvervanger van Willem-Alexander staat al klaar. Haar naam is Amalia. Bijna had ik geschreven: ‘En zo ziet ze er ook uit.’ Maar dat hoort niet, want voor personen van koninklijken bloede dien je eerbied en ontzag te hebben. En je mag je vooral niet afvragen waarom ze zo belangrijk zijn. Daarom: God save the queen. King bedoel ik.