D66 zit lelijk in zijn maag met een bijzonder nare #Me Too-kwestie. Een partijprominent – de strateeg en talentenjager Frans van Drimmelen – zou zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige vormen van stalking van een medewerkster. De D66-top zou dat in de doofpot hebben willen stoppen. De affaire is inmiddels zo hoog opgelaaid dat 50 vooraanstaande leden eisen dat het bestuur razendsnel opheldering verschaft.

Dat daarbij de rol van partijleider Sigrid Kaag niet genegeerd kan worden is duidelijk. Kaag wierp zich in de aanloop naar de Kamerverkiezingen van vorig jaar en de daaropvolgende kabinetsformatie op als de kampioene van de nieuwe bestuurscultuur. Ze sprak VVD-leider Mark Rutte op hoge toon toe toen die plotseling niet meer wist wat er een paar dagen geleden gebeurd was. Op zichzelf terecht, maar Kaag hing wel heel erg het Heilige Boontje uit. Waarschijnlijk zal Rutte nu in zijn vuistje lachen omdat Kaag op haar beurt een onverkwikkelijk schandaal voor haar kiezen heeft gekregen.

In hoeverre Kaag op de hoogte was van het uit de wind houden van Van Drimmelen is niet helemaal duidelijk. Maar de feiten die tot dusver bekend zijn geworden doen het ergste vermoeden.

Hoe hier nog uit te komen? Naar verwachting gaat dat niet lukken zonder het brengen van offers. Kaag zal misschien zelfs excuses moeten aanbieden. Verder zal ze uiteraard niet gaan. De succesvolle politica dwingen opzij te stappen zal D66 nooit aandurven. Dat de partij bij de laatste Kamerverkiezingen flink won in plaats van te verliezen, is immers voornamelijk aan haar te danken. Er moet dus iemand anders een enorme douw krijgen, anders wordt het niet meer rustig in de partij.

Het meest voor de hand liggende slachtoffer is natuurlijk Van Drimmelen. Die mag dan al jaren zeer actief zijn in de D66-top (onder meer ook als hulpje van Kaag), hij opereert alleen op de achtergrond. Het grote publiek kent hem niet. De rel zal wel snel gaan liggen als Van Drimmelen uit de hoogste D66-regionen verdwijnt. Mocht dat niet voldoende soelaas bieden, dan valt altijd nog een royement te overwegen. De 50 kritische partijleden zullen daar toch wel genoegen mee nemen?

Kaag kan vervolgens voorlopig beter niet beginnen over transparantie en openheid. Ze dient zich te concentreren op haar werk als minister van Financiën. Daar heeft ze trouwens in deze tijd van superinflatie en megakoopkrachtverlies de handen vol aan.

Een problematische situatie ontstaat als Van Drimmelen dingen weet die vooral geheim dienen te blijven. De kans daarop is niet gering, want hij draaide lange tijd mee in de D66-top. Wat als hij dreigt uit de school te gaan klappen als hij moet vertrekken?

Openheid is een mooi ding als het over anderen gaat. Als het jezelf betreft gaat er niets boven die goede oude, potdicht gesloten achterkamertjes.