De Tweede Kamer telt 150 zetels. Dat zijn er minder dan in de meeste van onze buurlanden. Daarbij moet wel worden aangetekend dat sommige van deze buurlanden (Duitsland, het Verenigd Koninkrijk) aanzienlijk meer inwoners hebben dan Nederland. Overigens telde de Kamer tot 1956 maar 100 leden en het zijn er nog wel eens minder geweest.

Al tijden betogen sommige politieke partijen (vooral ter linkerzijde) dat er meer Kamerleden moeten komen. De redenering daarachter is dat de huidige parlementariërs het te druk hebben. Daardoor komen ze niet voldoende aan hun werk toe.

Hier zit wat in. Een Kamerlid heeft doorgaans niet meer dan één medewerker. De Nederlandse volksvertegenwoordiger staat op ruime achterstand vergeleken bij een minister of staatssecretaris, die kunnen rekenen op de bijstand van ettelijke overheidsambtenaren. Zouden er meer Kamerleden komen, dan kunnen die zich concentreren op een kleiner deel van hun portefeuille, en daardoor de bewindspersoon kritischer en met meer kennis van zaken volgen. Ze zijn dan minder genoodzaakt achter de waan van de dag aan te hollen, iets wat alleen maar leidt tot toename van het aantal schriftelijke Kamervragen en spoeddebatten.

Maar de uitbreiding van het aantal Kamerleden heeft ook nadelen. Het staat helemaal niet vast dat volksvertegenwoordigers zich minder met details zullen bezighouden als ze met meer zijn. Ze kunnen er ook voor kiezen nóg fanatieker de actualiteit te volgen, nóg meer Kamervragen te stellen en nóg meer moties in te dienen. Bovendien: tegen de grote hoeveelheid departementale ambtenaren kan de Kamer toch nooit op, al zou het aantal leden vijf keer zoveel bedragen.

Er gaan ook stemmen op (bijvoorbeeld bij VVD en CDA) om het aantal Kamerleden te verkleinen. Uitgangspunt is dat de huidige Kamer veel te veel bezig is met slaafs achter het nieuws aan te draven. Vrijwel alle Kamervragen en spoeddebatten zijn gebaseerd op mediaberichten. Zouden er minder Kamerleden zijn, dan neemt het achternalopen van de publiciteit automatisch af.

Waarschijnlijk is dat waar. Daar staat wel tegenover dat Kamerleden dan nóg minder tijd hebben om hun werk goed te doen. Bewindslieden en hun leger van ambtenaren kunnen hen dan nóg makkelijker van het kastje naar de muur sturen dan nu. Bovendien: als je zo redeneert zou het maar het beste zijn de Kamer volledig af te schaffen. Dan houdt de fixatie op de actualiteit helemaal op.

Is 150 Kamerleden te veel, te weinig of juist genoeg? Niemand die het precies weet. Het huidige aantal is tamelijk willekeurig gekozen. Er zijn wel redenen te bedenken om het omhoog of omlaag te brengen, maar er zij ook motieven om het niet te doen. Als je het al doet, zul je in elk geval de grondwet moeten wijzigen, een tijdrovende bezigheid. Dat lijkt me een afdoende reden om het voorlopig maar achterwege te laten. En om de waan van de dag op de koop toe te nemen.