Een van de aandachttrekkende punten in het regeerakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB is dat de maximumsnelheid op snelwegen ‘waar dat kan’ omhooggaat van 100 naar 130 km per uur. In 2019 werd die snelheid juist verlaagd naar 100 km per uur met het oog op de stikstofuitstoot. Maar blijkbaar is die maatregel niet meer nodig.

Het verhogen van de maximumsnelheid doet denken aan het eerste kabinet-Rutte, waarin de PVV gedoogpartner was. Dit kabinet, waarbij rechts Nederland zijn vingers kon aflikken, vond ook dat het afgelopen moest zijn met de betutteling van de burgers. Het trok de snelheid op autowegen eveneens op naar 130 km per uur.

Ik moet zeggen dat ik dat van die betutteling niet goed begrijp. Natuurlijk moet je Nederlanders niet lastig vallen met regels, zeker niet als die overbodig zijn. Maar 130 km per uur is toch ook een regel? Rijd je 135 – ik noem maar wat – dan ben je in overtreding. Er zijn er zat die het gaspedaal nog veel dieper intrappen en met 200 km per uur over de weg zoemen. Die lui blijven toch ook in de nieuwe situatie het slachtoffer van betutteling?

Ook in andere opzichten lijkt het regeerakkoord van het komende kabinet op dat van Rutte I. Het terugdringen van de hoeveelheid regels blijft in beide stukken niet beperkt tot de snelheid waarmee je over ’s Heren wegen mag razen. (Al wordt dan in dit geval de ene regel vervangen door een andere.)

Zowel in Rutte I als in Plasterk I – zullen we voorlopig maar zeggen – is er sprake van dat het aantal overheidsdienaren fors daalt. In het nieuwste akkoord lezen we dat ‘de groei van het aantal ambtenaren meer dan teruggedraaid wordt’.

Om eerlijk te zijn: ik ben benieuwd. De ambitie om het mes in het ambtenarenbestand te zetten is vaker uitgesproken, niet alleen in de genoemde regeerakkoorden, maar ook in andere. Maar waargemaakt is dit streven nog nooit. Het aantal beambten groeide alleen maar. In de negentiende eeuw schijnen veel ministers nog al hun medewerkers persoonlijk gekend te hebben. Dat kun je nu wel vergeten. Sommige departementen hebben tienduizenden mensen in dienst.

Toch begrijp ik het streven naar minder ambtenaren heel goed. Hoe minder er zijn, hoe meer geld je overhoudt. Dat kun je dan mooi gebruiken om bijvoorbeeld de AOW-leeftijd terug te brengen naar 65 jaar, zoals de PVV nog in haar verkiezingsprogramma beloofde.

Helaas komt dat plan niet in het ‘hoofdlijnenakkoord’ voor. Het hele begrip AOW niet. Pensioenen ook niet. Terwijl ik toch zeker meen te weten dat daarover in de verkiezingsprogramma’s van de onderhandelingspartners iets terug te vinden was.

Overigens staat er ook niet in het regeerakkoord dat het eigen risico in de gezondheidszorg zal verdwijnen. Wel dat het omlaaggaat, eerlijk is eerlijk. Maar pas in 2027. Mogelijk bestaat het hele kabinet dan al niet meer.