De formatie van het kabinet lijkt haar voltooiing te naderen. VVD-leider Mark Rutte verwacht, sluit althans niet uit, dat zijn nieuwe ploeg nog vóór de kerst de eed kan afleggen. Kerstmis van dit jaar, bedoelt hij kennelijk. Dat is het bijna. Hoog tijd dus om te gaan speculeren over de ‘poppetjes’.

Boeiende kwestie: krijgt Hugo de Jonge opnieuw ministeriële verantwoordelijkheid? En zo ja, op welk departement?

Volgens mij valt hij moeilijk te passeren. Bijna lijsttrekker van het CDA tenslotte. Een van de schragende partijen van dit kabinet. Het zou grote moed en besluitvaardigheid vergen als Rutte hem bij het verdelen van de mooie posten overslaat. Eigenschappen waarover, zo ben ik bang, de beoogde nieuwe (tevens oude) premier niet beschikt.

Hugo wordt dus weer minister. Maar waarvan? Toch niet opnieuw van Volksgezondheid? Als ‘chef corona’ heeft hij er helemaal niets van gebakken. Versoepelingen voerde hij consequent te vroeg door (meestal véél te vroeg). En was er een aanscherping nodig, dan kondigde De Jonge die altijd te laat af. Iedereen heeft de voorbeelden op zijn netvlies staan, die hoef ik hier niet te geven. Nee, De Jonge laten terugkeren op zijn huidige departement zou onverantwoord zijn. Hij mag allang blij zijn dat hij na zijn oneindige geblunder van de afgelopen jaren geen schop onder zijn hol heeft gehad.

Maar wat dan? Ooit was De Jonge wethouder van Onderwijs in Rotterdam. Of dat een succes was weet ik niet. Ik kan het me eerlijk gezegd nauwelijks voorstellen. Maar los daarvan lijkt het mij stug dat ‘onderwijspartij’ D66 dit ministerie aan een CDA’er zal laten. Ik ga ervan uit dat deze partij – de op één na grootste, dus ze hebben enig recht op babbels – het voor zichzelf zal opeisen. Waarbij ik ernstig mag hopen dat ze niet opnieuw Ingrid… eh… van… eh… Engelshoven naar voren schuiven voor deze functie. Want afgezien van ontelbaar vaak ‘eh’ zeggen heeft zij werkelijk niets gepresteerd. Ik hoop maar dat D66 nog ergens een hoogleraar of iets dergelijks heeft rondlopen die het beter kan. Slechter lijkt me sowieso onmogelijk.

Onderwijs is voor De Jonge dus ook vrijwel uitgesloten. Wat dan? Financiën, Sociale Zaken, Economische Zaken, Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken, Justitie – het valt allemaal af, want voor deze departementen word je geacht over enige kennis van zaken te beschikken. Nog los van de vraag of het CDA er aanspraak op kan maken. Ook andere ministeries zijn voor De Jonge een paar (of zelfs een heleboel) maatjes te groot.

Maar Hugo overslaan in het grote poppetjesspel dat binnenkort losbarst is ook moeilijk. Dan geef je impliciet toe dat je de voorbij regeerperiode een prutser in je kabinet hebt toegelaten. Iemand die bovendien zelfs vicepremier was.

Ik vrees dan ook met grote vreze dat we nog niet van Hugo af zijn. Hij zal wel weer minister worden. Op zijn huidige post? Ik zou het een bijzonder slecht idee vinden, maar we mogen niks uitsluiten.