Ongeveer een vijfde van de Nederlandse bevolking is niet ingeënt tegen besmetting met het coronavirus. Verreweg de meesten lieten dat willens en wetens achterwege. Deze club bewust ongevaccineerden valt in twee delen uiteen. Om te beginnen heb je de wappies. Dat zijn degenen die niet geloven dat corona hun gezondheid bedreigt (‘Het is maar een griepje’) en/of denken dat vaccinatie schadelijk is, zo niet een complot van de overheid. De aanhangers van Thierry Baudet en Willem Engel, bedoel ik.

Maar daarnaast heb je ook de bevindelijk gereformeerden, meestal woonachtig in de biblebelt, een strook die ruwweg van Zeeland naar Overijssel loopt. Deze diepgelovigen zijn er wel van overtuigd dat corona hun gezondheid kan schaden, maar ze gaan ervan uit dat God hen wel zal beschermen.

In de praktijk blijkt keer op keer dat Hij dat niet doet, althans niet op voor normale mensenhersens traceerbare wijze. Een niet onaanzienlijk deel van de inwoners van Staphorst – toch een kerngemeente voor de orthodoxie – ligt bijvoorbeeld in een Zwols ziekenhuis omdat ze getroffen zijn door het virus en zich daardoor beroerd voelen.

Hiermee geconfronteerd roepen de Bijbelvaste gristenen dat Gods raadsbesluiten ‘ondoorgrondelijk’ zijn, waarna je bent uitgepraat. Met Baudet c.s. in discussie gaan heeft overigens evenmin nut, want als je de wappies met de feiten om de oren slaat beweren ze meteen dat het ‘nepnieuws’ is. Ook dan houdt de zin van verdere discussie dus op.

Niettemin proberen sommige gristo’s een soort logica in hun redenering aan te brengen. Neem Arie den Ouden, lokaal SGP-voorzitter en ex-raadslid in Staphorst. In een van de vele praatprogramma’s op tv legde hij uit waarom hij zich niet laat inspuiten, maar wel medische genezing zou zoeken als het virus hem te pakken mocht krijgen. Volgens hem is dat laatste een opdracht van de Allerhoogste. Met andere woorden: als je besmet raakt is dat Gods wil, maar daarna mag je wel naar het ziekenhuis om anderen te verdringen, die wellicht een veel noodzakelijker operatie moeten ondergaan.

Je zou ook kunnen redeneren dat een door corona getroffene in dat geval maar zijn lot in de handen van de Here moet blijven leggen. Want Die wilde dat hij/zij ziek werd, laat Hem er dan ook maar voor genezing zorgen. Of zou dat niet ondoorgrondelijk genoeg zijn?